Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Krav om sikkerhetsopplæring

 


Vi har i disse dager sendt ut informasjon som en påminnelse til alle våre kunder og ansatte som handler om lovpålagt sikkerhetsopplæring i bruk av maskiner og utstyr.

Et krav i Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften sier at all slik opplæring skal dokumenteres.

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland og kunden/bonden er pliktig til å dokumentere at nødvendig opplæring er gitt til våre ansatte ved bruk av motorisert utstyr og farlig redskap.

Alle ansatte som skal utføre en arbeidsoperasjon skal ha generell opplæring. Vi har derfor sendt ut et informasjonsskriv om «Generell opplæring og dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr», og skjemaet «Dokumentert sikkerhetsopplæring på maskiner». til alle våre kunder og ansatte.

Eksempel: Traktor med utstyr, fôrutlegger/rundballekutter, silotalje, vinkelsliper, høytrykksspyler, motorsag, ryddesag mm.

Det er viktig at alle leser informasjonen som blir sendt ut og forholder seg til det.

Her finner du veiledningen

Det er sikker mange som allerede har liggende tilsvarende utfylte skjema i sitt HMS system/KSL dokumentasjon.

Da må vi få kopi av dette.

Slik kan skjemaet se ut hvis du bruker vårt.

Dette skjemaet må også sendes inn når det utføres opplæring på nye maskiner og redskaper, eller når nye medarbeidere får opplæring.

Husk også at ansatte skal ha tilgang til nødvendige dokumenter på et språk de forstår. Ikke nødvendigvis på morsmålet, men f.eks. engelsk.

Skjemaet sendes på e-post til lmh@n-lt.no. Det kan enten skannes inn eller du kan ta bilde med telefonen din. Pass da på at det er leselig.

Du kan også sende i posten til:
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
Kleiva
8404 Sortland