Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Landbrukstjenesten informerer angående Koronaviruset

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har pr i dag en situasjon der det er usikkerheten som råder.
Men, vi i Landbrukstjenesten jobber intensivt med å ha til stede den best mulige beredskap i de kommuner som vi har Landbruksvikar-virksomhetDet er ikke slik at vi har lav beredskap. Vi har pr i dag normal beredskap hva gjelder kapasitet på avløsere mhp beredskap sykdom og slik etterspørselen er pr dags dato. Vi jobber for å bedre beredskapen, da vi ikke vet hvordan status er fremover hva gjelder sykmeldinger på gårdbrukerne i vårt distrikt. Her må vi jobbe sammen, uansett om man er medlem av LMH eller ikke.

Vi vet at der er en del gårdbrukere som i dag har egne private løsninger hva gjelder avløsning/hjelp på gård, som ikke er i de lokale systemene til medlemslagene. Vi går inn i en tid med uvisshet og bekymring om vi klarer å dekke behovet for sykdomsavløsning.
Vi oppfordrer til solidaritet, og ber derfor at gårdbrukere med egne private løsninger at de stiller disse til disposisjon som beredskapsløsning.
Da er det viktig at de kontakter LMH på mail lmh@n-lt.no evt telefon 90788531 med info om de aktuelle ansatte, slik at de kan registreres inn i vårt system.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å ha tilgjengelig landbruksvikar/avløser, og vi skal prøve så godt det lar seg gjøre å løse de henvendelser som kommer.  For oss er det viktig å samarbeide med alle innen landbruksfamilien, der vi oppfordrer til å knytte kontakt med oss, kolleger eller andre som kan hjelpe til. Står vi sammen så står vi sterkere.

Vi vedlegger et informasjonsskriv (norsk/polsk) som er til både gårdbrukere og ansatte, som vi sammen med Norske Landbrukstenester har laget, som tar for seg de viktigste spørsmål vedrørende den situasjonen vi nå er oppe i.

Hold deg også løpende oppdatert med ny informasjon på vår hjemmeside og på vår Facebook-side

Råd angående Koronaviruset

Landbrukstjenesten oppfordrer alle til å ta alle mulige forhåndsregler hva gjelder koronaviruset. Tiden fremover er uviss og mange har spørsmål og mange er berørt. Gårdbrukere og ansatte i LMH må gjøre det de kan for å unngå smitte og spre smitte.

Følg råd og informasjon frå Folkehelseinstituttet.
Det er i dag ikke påvist at smitte kan overførast frå menneske til dyr, men Veterinærinstituttet anbefaler at personer som er smitta med koronaviruset, av føre-var-hensyn, avgrensar sin kontakt med matproduserende dyr.
Bondelaget har sendt ut råd til sine medlemmer om korona-smitte, denne finner du her.
NHO sitt råd til bedrifter finner du her.

Landbruksdirektoratet vil fortløpende informere om ulike avklaringer som gjelder avløsning ved sykdom mv. på sine nettsider.
– Det er fortsatt krav til om sykemelding for å gi tilskudd til avløysning ved sykdom
– Det er ikke tilskudd til avløysning av jordbrukere som må ta seg av barn på grunn av stengte skoler og barnehage.

Vi følger situasjonen nøye, og vil etter hvert som vi får avklart mer komme tilbake med mer informasjon og spesifikke råd.
LMH forholder seg til de retningslinene som til enhver tid er gjeldende fra sentrale myndigheter ang. koronaviruset.