Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Landbruksvikarene våre

Landbruksvikarene våre er klare til å rykke ut om det er trengs for akutt sykdomsavløsing, eller anna avløsning.

Til sammen dekker disse alle de atten kommunene i vårt område i kortere eller lengre perioder alt etter kvar det er behov for.

DSC_9091

Våre landbruksvikarer har lang erfaring og er våre fremste fagpersoner. De vil kunne utføre de aller fleste arbeidsoppgaver knyttet til gårdsdriften.
Deres fremste oppgave er å ivareta dyrevelferd på gården, spesielt der gårdbrukeren selv ikke kan ivareta dette pga sykdom o.l.
Landbruksvikaren blir i første rekke bestilt til sykdomsavløsning, men ved ledig kapasitet også til andre oppgaver på gården.
Selve ordningen med landbruksvikar er en statlig ordning som Landbrukstjenestene i Norge drifter. Dette gjør at vi en sjelden gang må prioritere på hvilket gårsbruk vedkommende skal jobbe. Vårt mål er imidlertid at alle oppdrag skal løses på best mulig måte.

Så lei inn landbruksvikaren, både for at andre overtar fjøset for en periode, eller rett å slett få noen gode råd om praktisk drift. De sitter på mye verdifull erfaring og kan i mange tilfeller gi gode råd.