Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Ledig stilling – avløser i ringløsning

Vi har nå ledig stilling som avløser i ringløsning i Sør-Troms

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ønsker å styrke vårt tilbud av arbeidskraft og søker derfor avløser i 100% stilling i ringløsning for 6 bønder i Tjeldsund og Harstad kommune i Sør-Troms. Dette er stillingen for deg som er interessert i og ønsker å bidra inn i det norske landbruk. Her vil du få allsidig arbeid som i utgangspunktet innebærer arbeid på 6 ulike fjøs (robot og bås), men også forefallende utendørs gårdsarbeid.

Se stilling her : Avløser i ringløsning i Sør-Troms