Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Ledige avløsere

Ledige avløsere

Vi har nå ledige avløsere.

Janusz Jaremko og Oleksandr Kovalchuk er ledige.
Primærområde er Andøy, men andre områder kan også være aktuelle.

Ta raskt kontakt for å sikre deg ekstra arbeidshjelp

Kontakt tas med Hilde Dahl på mobil: 90788531
evt på mail: hilde.dahl@n-lt.no