Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Ledige avløsere

Vi har nå ledige avløsere fra og med i dag.

Ta raskt kontakt for å sikre deg ekstra arbeidshjelp

Kontakt tas med Hilde Dahl på mobil: 90788531
evt på mail: hilde.dahl@n-lt.no