Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Ledige stillinger i LMH

Jobbe i landbruket?

Veldig ofte dukker det opp et behov for nytilsettelser eller midlertidige ansettelser. Da er det veldig greit for oss å ha registrert deg som interessert, og på bakgrunn av det kan tilby bønder arbeidskraft på relativ kort tid .

Ledige stillinger nå:

Avløser i Andøy

Avløser i Sør-Troms (Kvæfjord/Harstad)

Avløser i Nord-Troms (Tromsø/Kåfjord)

Linjeryddere Vesterålen/Midtre Hålogaland

Vi er også interessert i å knytte til oss personer som ønsker å jobbe deltid/helger/ferier mm.

Om vi ikke har utlyst noe for øyeblikket, kan du likevel sende oss en åpen søknad med CV, så kan vi videreformidle deg til aktuelle avløserringer eller bønder i vår region.