Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Les siste nyhetsbrev

Et nytt år og nye muligheter for alle i landbruksfamilien 😊

Med tanke på utfordringene landbruket står ovenfor, så vil årets jordbruksoppgjør være særdeles viktig for bøndene og landbruksorganisasjonene.

Vårt fokus her er styrking av velferdsordningene.
Og for bonden sin del så må man sørge for å jobbe for høyere avløsertilskudd slik at han kan få den fritid han behøver. Og for å få den fritid han behøver og har krav på, så må avløserordningene fungere best mulig.
Rammene må være slik, at bondens økonomi gjør at han er i stand til å prioritere ferie fritid gjennom hele året og bruker sykemelding når man er syk. Det må med andre ord jobbes for økt avløsertilskudd. Det er også viktig at midlene brukes kun til det som det er ment å brukes til. Slik det er nå så bruker mange bønder dette på annet i sin drift. Dette er hull som må tettes.
For avløserlagene og dens drift av Landbruksvikarordningene, så må det sørges for en bedre grunnfinansiering. Vilkårene for avløserlagene må bedres, slik at de kan forbedre sine muligheter til å tilby det bondens etterspør fra avløserlagene når han behøver det.
Her må det jobbes for økte tilskudd til drift av Landbruksvikarordningene.

I LMH står Årsmøtet for dørene den 23.mars, og så tenker vi å ha fortløpende medlemsmøter samt at vi vil bli mer synlig ut til våre medlemmer.

For å forbedre vårt samarbeid med bøndene, så vi vil fremover ha fokus på å delta på ulike fagmøter, deriblandt Bondelagsmøtene, for å knytte oss nærmere bonden. Her har vi invitert oss inn til alle Bondelagene i vårt område

Ellers så prøver vi igjen på fotokonkurranse der vi håper flest mulig blir med og deler bilder med oss i Landbrukstjenesten.

For behov gjennom våren og sommeren, så oppfordrer vi medlemmene våre om å snarlig å planlegge og melde inn behov, slik at vi kan planlegge og tilpasse opp mot våre ansatte og deres oppdrag.

Timelister/Avlønning
Det er viktig å melde inn oppdrag. Når det gjelder timelister, så er det viktig at alle oppdrag blir innrapportert slik at avløser kan føre sine timelister fortløpende. Så registrere oppdrag først – så kan man registrere timer elektronisk
Det er utlønning nå 10.feb, så da trenger vi alle timelister godkjente ved utgangen av 8.feb.

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

MARS
23

Årsmøte Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland innkaller til Årsmøte
I år inviterer vi igjen til fysisk Årsmøte der det blir gjennomført på Tjeldsundkroa

Vi vil gjennomføre årets Årsmøte
onsdag 23.mars kl 11.30-14.00

Vi ser helst at informer om du kommer da det blir servering av lunsj

Fotokonkurranse

Landbrukstjenesten inviterer igjen bønder, avløsere, landbruksvikarer og andre til å delta i en fotokonkurranse for å virkelig vise frem hva som særpreger landbruket i Nordland og Troms.
Har du et spennende bilde som representerer vårt fabelaktige arktiske landbruk?

Husk å melde inn ansatte

Vi minner om viktigheten av at alle som skal lønnes ut gjennom oss må registreres hos oss før de starter i arbeid, slik at det kan skrives kontrakt m.m

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Her er kontaktpunkter ved nye oppdrag og endring av oppdrag og andre ting dere ønsker å diskutere med oss.

Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323