Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

LMH overtar beredskap i Kåfjord og Tromsø

Etter ønske fra medlemmene i Tromsø og Kåfjord, så overtar Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland beredskapen i kommunene Kåfjord og Tromsø fra 01.aug 2018

Troms Landbruk valgte å legge ned virksomheten 31.07.2018 og har henvendt seg til LMH for å videreføre beredskapen i disse to kommunene.
Dette er også i forståelse med Fylkesmannen  i Troms.

Vi har vært på besøk i Kåfjord og hatt et hyggelig møte med eksisterende landbruksvikarer og noen medlemmer som møtte opp tross hektiske dager.

Videre så planlegger vi medlemsmøter i Kåfjord og i Tromsø i månedskiftet september/oktober etter ønske fra medlemmene.
Vi kan allerede nå vise til at landbruksvikarene har inngått avtale med LMH og vil videreføre sin praksis i sine områder

Vi ønsker gårdbrukerne i disse kommunen velkommen til å tegne medlemskap med LMH og håper på et fruktbart samarbeid