Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Info fra Nyhetsbrev Medlemskontingent

Medlemskontingent Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Vi har i dag sendt ut medlemskontingent til alle medlemmer av Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH).
Utsendelsen var basert på medlemsliste slik den var for 2016.

Vi håper selvsagt at de fleste velger å være medlem også i 2017, selv om vår Rådgivningsenhet er flyttet over i det nye NLR Nordland.

Det å være medlem i LMH innebærer at du får rett til avløsning ferie og fritid og det bygger opp og opprettholder vår beredskap hva gjelder sykdomsavløsning. Derfor er det viktig at de fleste ser nødvendigheten av et sterkt LMH.
Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess flere avløsere som arbeider gjennom LMH, desto bedre står vi rustet for å hjelpe i en krisesituasjon.

Medlemskontingenten er som sagt frivillig, og vil ikke bli purret.
Skulle du imidlertid ønske å melde deg ut, så ser vi helst at du sender oss informasjon om dette på vår mail (lmh@n-lt.no).

Til de som ikke lenger velger å være medlem i LMH, vil vi takke for samarbeidet som har vært.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess flere avløsere som arbeider gjennom LMH, desto bedre står vi rustet for å hjelpe i en krisesituasjon.
Vi har billig medlemskap, der du som medlem kun betaler kr 500 i året.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Det betyr at alle medlemmer betaler samme pris for avløsere og annen arbeidskraft du kjøper gjennom LMH. Så lenge du kan bruke den nærmeste tilgjengelige avløseren, betaler du det samme for kjøring og husleie for avløseren. Uansett hvor din gård ligger. Kostnaden fordeles likt på alle kunder gjennom påslaget.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Å være mange sammen lønner seg. Din kostnad for LMH sin administrasjon er bare 4% av lønna til avløseren.
Leier du avløser for kr. 100 000,- i året betaler du kr. 4000,- for administrasjon.
Med på kjøpet får du: LMH sin unike ansvarsforsikring, og at LMH tar seg av A-ordning, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og all risiko knyttet til sykdom og sykepenger til avløseren. Vi er også gode på en plan B, hvis noe uforutsett skulle oppstå.

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved