Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyheter

Årsmøtet 2022

Ja da hadde vi fått gjennomført Årsmøtet vårt. Selv om det var få deltakere, så var det godt engasjement blandt de oppmøtte. Vi fikk valgt nytt styre, der John Christian Elvenes Stoltz fortsetter som styreleder. Da Elisabeth Hokland valgte å ikke ta gjenvalg, så takker vi henne for hennes bidrag i styret.
Vi ønsker nytt styremedlem Lill Helen Dahl Johansen velkommen i styret.

LES MER »

Fotokonkurransen

Vi fikk inn flotte bilder til vår fotokonkurranse, som viste litt av mangfoldet fra både fra bønder, avløsere, landbruksvikarer og andre. Juryen hadde en vanskelig jobb med å plukke ut de tre bildene de likte best, men kom til slutt til enighet. 

LES MER »

Ledige stillinger som avløser

Vi har nå ledige stillinger som avløser i ulike områder i vårt distrikt.  Vi har ledig i Andøy, Nord-Troms, Sør-troms og Vesterålen. Vi håper der er kandidater der ute som ser dette som interessant og kan bidra inn i avløseryrket. 
Vær med å ta ansvar for det daglige dyre stellet og nødvendig drift av gårdsbruket når bonden er syk eller trenger ekstra hjelp i en periode.

LES MER »

Fotokonkurranse 2022

Landbrukstjenesten inviterer bønder, avløsere, landbruksvikarer og andre til å delta i en fotokonkurranse for å virkelig vise frem hva som sørpreger landbruket i Nordland og Troms.

LES MER »

Pensjon fra første krone

Allerede fra neste år innføres det pensjon fra første krone du tjener allerede fra du er 13 år. I dag må man tjene minst 1G (106.399 kr pr. mai 21) for å utløse pensjon

LES MER »

Endeleg vart det Haustsamling

I år kunne Norske Landbrukstenester endeleg arrangera samling igjen for våre 75 føretak. Haustsamlinga vart arrangert på Lily Country Club, Kløfta 26.-28. oktober. I forkant av haustsamlinga arrangerte vi som vanleg kursdag. Her var

LES MER »

Raymond Fagerli er Årets Avløysar 2021

Kvart år sidan 2000 har NLT kåra Årets Avløysar. Avløysarane gjer ein viktig jobb og er ein forutsetning for at bonden skal få ferie/fritid og ikkje minst hjelp ved sjukdom og kriser. Årets kåring

LES MER »

Finale i Årets Avløysar 2021

Då er endeleg finalistane til Årets Avløysar 2021 klare. Det var jamt i toppen og dei tre med flest stemmer er no med vidare i kokurransen. Desse tre er Vidar Ulla frå Storfjord Landbrukstenester,

LES MER »

LMH møter medlemmene

LMH vil gjerne møte medlemmene rundt om i de ulike distriktene, og har derfor satt opp en del medlemsmøter i ukene 41,42 og 44.

LES MER »

Har du brukt opp avløsertilskuddet?

  Det nærmer seg årsslutt og det er veldig at du har brukt opp tildelt avløsertilskudd for 2021  før året er omme. Det er viktig at du får brukt opp tildelt avløsertilskudd for ferie/fritidsavløsning

LES MER »

NLT inviterer til Høstsamling NLT 2021

NLT inviterer til den årlige høstsamlingen Årets samling blir på Lily Country Club på Kløfta 26.-28. oktober. Her finn du programmet. Klikk deg inn på lenka, og meld deg på https://no.surveymonkey.com/r/Haustsamling2021 Påmeldingsfrist er satt

LES MER »

Stem fram Årets Avløysar 2021

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2021. Vi har fått inn heile 33 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 21 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

Årets Avløysar 2021

Dei tre kandidaten med flest stemmer når denne kampanjen er avslutta er med i finalen i Årets Avløysar 2021. Alle tre vert invitert til NLT si Haustsamling 27.-28. oktober 2021, der vinnaren vert presentert

LES MER »

Innstilling fra valgkomiteen i LMH

Valgkomiteen i LMH har bestått av: Arne Lund – Leder, May Anita Østingsen, Karl Robert Hauge.
Da noen av de sittende styremedlemmene har valgt å ikke ta gjenvalg, så inneholder innstillingen  nye navn til styret i LMH.

LES MER »

Krav om sikkerhetsopplæring

Vi sender ut i disse dager informasjon som en påminnelse til alle våre kunder og ansatte som handler om lovpålagt sikkerhetsopplæring i bruk av maskiner og utstyr.

LES MER »

Nye innreiserestriksjoner

Etter diverse avklaringer er dette den informasjonen vi har mottatt til nå; Oppdatert oversikt over samfunnskritiske funksjoner inneholder nå spesifikt husdyr og grønt. Oppdatert oversikt ligger her (per 3. februar 2021) Det er arbeidsgiver

LES MER »

Avtale om smittevern

LMH er pliktig til å inngå avtale om smittevern med alle våre oppdragsgivere. Vi har sendt ut e-post med en slik avtale til alle våre kunder/medlemmer

LES MER »

HMS i landbruket

UiT Norges arktiske universitet starter opp et desentralisert studie i HMS landbruk med søknadsfrist 9. desember 2020. Universitetet i Tromsø er i ferd med å utvikle kurs og styringssystemer for HMS og sikkerhet i

LES MER »

Inn på tunet-løft

Landbruksdirektoratet har tildelt nær 10 mill. kroner til fire utvalgte pilotprosjekter i Inn på tunet-løftet 2. Inn på tunet-gårder tilbyr bruk av gårdens unike ressurser til innkjøpere av velferdstjenester i kommunen, skriver Landbruksdirektoratet på sine

LES MER »

Gjeldende karanteneregler for arbeidsreisende

Arbeidsreisende inn til Norge  (pr 9.november 2020) Karantene og karantenehotell Alle innreisende til Norge som ankommer fra land og områder med høy eller særlig høy smitte («røde» eller «grå» land) skal i karantene i 10

LES MER »

Årets Avløysar 2020 i Noreg

Norske Landbrukstenester har i år presentert ei ny utgåve av kåring av Årets Avløysar. Der vi tidlegare har kåra ein fylkesvinnar i kvart fylke, har vi i år kåra ein Årets Avløysar for heile

LES MER »

Nyhetsbrev oktober

Nå er høsten på hell og vinteren i anmarsj, der våre dyktige avløsere er i ulike oppdrag. Vi jobber til stadighet med å øke vår bemanning, og prøver nå å få inn flere faste

LES MER »

Finale i Årets Avløysar 2020

No står vi att med 10 sterke kandidatar som kan få tittelen Årets Avløysar 2020! På lenka under kan du lese meir om kven som er med i finalen, og stemme på den du

LES MER »

Avstemming på Årets Avløysar er i gong

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til landsfinalen i Årets Avløysar 2020. Vi har fått inn heile 60 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 36 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

Jordbruksoppgjøret 2020

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021, etter forenklede forhandlinger. Les mer om hva jordbruksoppgjøret er og hvordan det gjennomføres her. Jordbruksoppgjøret er den

LES MER »

Håndtering av Korona og smittefaren

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården. LMH ber alle om å følge råd fra myndighetene,

LES MER »

NLT avholder digitalt årsmøte

Norske Landbrukstenester (NLT) har vedtatt å utsette Årsmøtet på grunn av koronasituasjonen, og har sendt ut følgende melding: Styret i Norske Landbrukstenester har difor vedteke følgjande i styremøte 16. april, sak 27/20; Årsmøtet for

LES MER »

Behov for sesongarbeidere

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen,

LES MER »

Arbeidskraft til landbruket

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen.

LES MER »

Tilskudd til sykdomsavløsning og Koronaviruset

I disse tider er tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. og tilskudd til landbruksvikarvirksomhet dessverre svært aktuelle tilskuddsordninger. Det er viktig å ha en velfungerende landbruksvikarordning lokalt. Fylkesmannen har fått

LES MER »

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå

LES MER »

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til

LES MER »

Innspill til Jordbruksforhandlingene

NLT sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger er nå lagt ut på NLT sine hjemmesider her; http://www.landbrukstenester.no/jordbruksforhandlingane-2/. NLT skal i møte med faglagene 5. mars for å fremme vårt syn. Jordbruksoppgjøret

LES MER »

Nyhetsbrev

2019 blir snart til 2020 Og så er jo jula like om hjørnet, og med kortere dager og mindre utearbeid er det tid både for å oppsummere og å se fremover. Vi ser snart

LES MER »

Obligatorisk kurs for alle som jobber med gris

I forbindelse med dyrevelferdsprogrammet for svin er det er krav om at alle som jobber med gris skal ha grunnleggende kunnskap om dyrevelferd. Animalia har i forbindelse med dette utarbeidet et obligatorisk e-læringskurs. Kurset må

LES MER »

Nyhetsbrev oktober

Årsrapport inneværende år Årsrapport inneværende år Trenger du informasjon om hvor mye du har brukt til ferie og fritidsavløsing i år? Logg deg inn i kundeportalen din i Webtemp Når du har logga inn i

LES MER »

Årsoppgave inneværende år

Årsrapport inneværende år Trenger du informasjon om hvor mye du har brukt til ferie og fritidsavløsing i år? Logg deg inn i kundeportalen din i Webtemp Menyen Når du har logga inn i kundeportalen

LES MER »

Nyheitsbrev september 2019

Er du nysgjerrig? Nysgjerrig på kva som er nytt i organisasjonen vår? Uansett, om du er nysgjerrig eller ikkje, så vert du  anbefala å fortsette å lese vidare i nyheitsbrevet. Blant anna er det

LES MER »

Nyhetsbrev uke 37

Nyhetsbrev uke 37. Her kommer et nytt nyhetsbrev fra Landbrukstjenesten Her er en del godt stoff som er verdt å ta med seg nå som høsten nærmer seg —- Så det er bare å

LES MER »

Husk å melde inn ansatte

Vi minner om viktigheten av at alle som skal lønnes ut gjennom oss må registreres hos oss før de starter i arbeid, slik at det kan skrives kontrakt m.m Kun da kan vi garantere for

LES MER »

Nyhetsbrev uke 24

Nå er sommeren godt i gang og det spirer og gror i vårt arktiske landskap. Og i år virker det som moder jord har vær i et bedre lune enn fjoråret der utsiktene for

LES MER »

Manglar handfri i traktoren

Berre ein av tre bønder har utstyr for handfri mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøking. Mange droppar også å kople til funksjonen, sjølv om den er tilgjengeleg. I ein undersøking utført av Agri

LES MER »

Statens tilbod – jordbruksoppgjeret 2019

Staten la i dag fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Tilbodet inneheld følgjande saker innan velferdsordningane; Auke i satsane ved ferie og fritid på 6 %. Maksimalt tilskott er foreslått auka med 4.700 kroner

LES MER »

Vårsamling 2019

Då er vi klare til å ta i mot påmeldingar til Vårsamlinga. Samlinga vert arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 21.-22. mai 2019. Invitasjon og program 2019 Påmelding gjer de her Velkomne 😉

LES MER »

Potensialet med avløseren

På Årsmøte i LMH, så hadde styreleder Einar Åbergsjord et åpningsinnlegg som tok for seg «Potensialet med avløseren» Innlegget skapte engasjement og debatt fra årsmøtedeltakerne.   For de som ikke var på Årsmøtet så

LES MER »

Nyhetsbrev uke 11

Her kommer et rykende ferskt nyhetsbrev fra Landbrukstjenesten. Vil at dere skal merke dere følgende på vår agenda fremover: Kurs i Varme-arbeider 18.-19.mars på Kleiva Årsmøte Tjeldsundkroa 20.mars, så vi ber alle interesserte sette av

LES MER »

Nyhetsbrev uke 7

Vinteren skrider frem og i LMH begynner nå oppdragsmenden å øke, som den bestandig bruker på den her tiden av året På agendaen fremover så skal vi ha Årsmøte Tjeldsundkroa 20.mars, så vi ber alle interesserte

LES MER »

Årsmøte LMH 2019

ÅRSMØTE 2019 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland innkaller til Årsmøte Vi legger årets årsmøte til Tjeldsundkroa – Onsdag 20.mars kl 11.30-14.00 Før møtet starter vil det bli et åpningsinnlegg som tar for seg «Potensialet i

LES MER »

Rammeavtale Esso

Det er inngått ei rammeavtale med WEX Europe Services AS (Esso) for medlemmer og tilsette i NLT sine medlemslag; Firmakort – pumpepris 65 øre i rabatt per liter bensin 65 øre i rabatt per

LES MER »

Nyhetsbrev uke 49

2018 blir snart 2019 Og så er jo jula like om hjørnet, og med kortere dager og mindre utearbeid er det tid både for å oppsummere og å se fremover. Vi ser snart slutten

LES MER »

Nyhetsbrev uke 42

Husk medlemsmøter Torsdag 18.okt – Kåfjord kl 14.30 : Manndalen sjøbuer, Manndalen Fredag 19.okt – Tromsø kl 11.00 :  Tromsø ASVO, Killengreens gate 7-11 Timelister Husk å melde inn oppdrag Når det gjelder timelister, så er det

LES MER »

Nyhetsbrev uke 40

Medlemsmøter På agenda fremover for Landbrukstjenesten så skal vi gjennomføre medlemsmøter i de nye kommunene vi har beredskap i, Kåfjord og Tromsø.Timelister Husk å melde inn oppdrag Når det gjelder timelister, så er det

LES MER »

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan

LES MER »

Nyhetsbrev uke 38

Ja da var høsten her igjen der sommeren svinner hen og vi skimter vinteren der fremme. Vi vil til å begynne med ønske velkommen våre nye medlemmer i Kåfjord og Tromsø Medlemsmøter På agenda

LES MER »

LMH overtar beredskap i Kåfjord og Tromsø

Etter ønske fra medlemmene i Tromsø og Kåfjord, så overtar Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland beredskapen i kommunene Kåfjord og Tromsø fra 01.aug 2018 Troms Landbruk valgte å legge ned virksomheten 31.07.2018 og har henvendt seg

LES MER »

Overenskomst Jordbruks og gartnerinæringene

Jordbruks- og gartnerinæringene – overenskomst nr 525 Siste nytt lønnsoppgjøret 2018: (Oppdatert 27. april 2018) Last ned Excel-ark som viser minstelønnstabellen for jordbruk og gartneri Minstelønnssatsene i overenskomsten for jordbruk og gartneri skal heves

LES MER »

Nyhetsbrev uke 20

Kom, mai, du skjønne, milde, gjør skogen atter grønn, og la ved bekk og kilde fiolen blomstre skjønn! Hvor ville jeg dog gjerne at jeg igjen deg så! Akk, kjære mai, hvor gjerne gad

LES MER »

Nyhetsbrev uke 19

Hvorhen du går i li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld med fjord og fossevell, fra eng og mo med furutrær fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær, møter du landet

LES MER »

Statens tilbud – velferdordningene

Statens tilbud – velferdordningene Staten la i begynnelsen av mai fram sitt tilbud til årets jordbruksoppgjør. Når det gjelder velferdsordninger er følgende forslag fremmet. Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Øk i

LES MER »

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280

LES MER »

Nyhetsbrev uke 10

Våren er snart i emning, men det e vel ei god stund te vinteren slipper 🙂 Vi har relativ god bemanning, der de fleste av våre dyktige avløsere/ arbeidere er i jobb, men vi

LES MER »

Ole er i eksklusivt selskap

Utdrag fra artikkel i BLV 09.03.2018 I fjøsen på Holmsnes står Hanna og 17 melkekyr og hilser godmodig på Ole. De virker ganske fornøyd med hverandre, og det har de grunn til. Det er

LES MER »

Medlemsmøter LMH

Hei Sender en liten påminnelse om ukens medlemsmøterVi håper at de fleste tar seg tid til å møte opp på disse møtene som er flotte arenaer til å treffe administrasjonen og de øvrige medlemmene

LES MER »

Nyhetsbrev uke 5

ÅRSMØTE 2018 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland innkaller til Årsmøte. Vi legger årets Årsmøte i LMH til Kleiva vgs den 22.mars kl 11.30-14.00 Da dette legges til lunsj-tid. så vil det bli servert

LES MER »

Nyhetsbrev uke 2

2017 er blitt til 2018 og Landbrukstjenesten er godt i gang med den viktige jobben som vi utfører. LMH er et samarbeidsprosjekt og et samvirkeforetak, det forplikter LMH og hver enkelt av oss som

LES MER »

Nyhetsbrev uke 49

Noen tanker i førjulstida fra styrelederen 2017 blir snart 2018, og med kortere dager og mindre utearbeid er det tid både for å oppsummere og å se fremover.  De fleste av oss har landet på

LES MER »

Hjelp oss til å bli bedre

LMH arbeider hele tiden med å forbedre våre avløsere og våre rutiner. Derfor er det viktig at du som kunde og medlem gir oss ris og ros. Er du fornøyd vil vi gjerne vite

LES MER »

Ledige avløsere

Ledige avløsere Vi har nå flere dyktige avløsere som nå er ledige Jarek Bakowski kan ta oppdrag i alle områder. Hvis det er noen som ønsker Jarek ,så må de si i fra nå, da

LES MER »

Årets avløser – artikkel i blv.no

35-årige Damian Szmelter fra Kvæfjord er kåret til Årets landbruksavløser i Nordland Han var kommet hit sammen med sin svigerfar, uten å kunne verken norsk eller engelsk – og lite om landbruk, forteller avdelingsleder

LES MER »

Kompetansekrav

Med bakgrunn i en tilbakemelding fra en av våre medlemmer så er følgende problemstilling frembrakt: «Avløserne som tilbys har dessverre ikke alltid forutsetning for å gå inn å være landbruksvikar. Det er ikke for å

LES MER »

Nyhetsbrev LMH uke 46

Hei Ja da nærmer jula seg for enhver i landbruksfamilien. Vi ser snart slutten av enda et år og ser frem til et nytt med nye muligheter. Høsten har vært en høst med stor

LES MER »

Ledige avløsere

Ledige avløsere Vi har nå ledige avløsere. Janusz Jaremko og Oleksandr Kovalchuk er ledige. Primærområde er Andøy, men andre områder kan også være aktuelle. Ta raskt kontakt for å sikre deg ekstra arbeidshjelp Kontakt tas med Hilde

LES MER »

Årets avløser i Nordland

Årets avløser i NLT Vi i LMH er stolt av årets avløser i Nordland Damian Szmelter Årets avløser Damian Szmelter sammen med stolt Avdelingsleder Hilde Dahl

LES MER »

Webtemp Appen

Websystemer AS har nå lansert den nye appen for Webtemp. Den er nå tilgjengelig på Google Play Store, og Apple sin App store. Søk etter «Webtemp» ? Om du klikker på denne linken nedenfor, så

LES MER »

Ledige avløsere

Vi har nå ledige avløsere fra og med i dag. Ta raskt kontakt for å sikre deg ekstra arbeidshjelp Kontakt tas med Hilde Dahl på mobil: 90788531 evt på mail: hilde.dahl@n-lt.no

LES MER »

Tid for budsjett

Tid for budsjett Nå behandles kommunebudsjettene for 2018 i kommunestyrene. Dette er en viktig tid for Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Landbrukstjenesten søker hvert år kommunene om tilskudd, og for de fleste kommunene går dette greit,

LES MER »

Nyhetsbrev

Hei Høsten er godt i gang her, i hvert fall tyder været på det,  og vi har de fleste av våre dyktige avløsere/ arbeidere i jobb. LMH skal jo også administrere lærlingeordningen, noe vi

LES MER »

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar

LES MER »

Påmelding til haustsamling 2017

Då er vi endeleg klare til å ta i mot påmelding til kursdag og Haustsamling 2017. Vi håpar så mange som mogleg vil finna programmet interessant og melde seg på så snart som råd.

LES MER »

Nyhetsbrev uke 24

Ja kalenderen sier juni nå – og jammen kom sommeren 🙂 Og for de som har glemt det ….. Husk medlemsmøter 14 og 15.juni. JUNI 14 Medlemsmøte Harstad og Håkvik  Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har

LES MER »

Nyhetsbrev uke 22

Ja nå er mai straks over og sommeren er vel på vei….. På agenda fremover for LMH så nærmer det seg medlemsmøter 14 og 15.juni. Vi har i tillegg inngått en samarbeidsavtale med OKNN

LES MER »

Nyhetsbrev uke 19

Kom, mai, du skjønne, milde, gjør skogen atter grønn, og la ved bekk og kilde fiolen blomstre skjønn! Hvor ville jeg dog gjerne at jeg igjen deg så! Akk, kjære mai, hvor gjerne gad

LES MER »

Gårdsbesøk

Landbrukstjenesten har vært på gårdsbesøk nylig, og vi har hatt fokus på sauebønder. Vi ser at lamminga går veldig greit i år hos dem som vi har møtt, og da vi er nå inne

LES MER »

Nyhetsbrev uke 17

Hei Våren er godt i gang her, i hvert fall tyder været på det,  og vi har de fleste av våre dyktige avløsere/ arbeidere i jobb. Ute blandt våre medlemmer er det stor aktivitet

LES MER »

Jorbrukets krav til jordbruksforhandlingene

I dag la Bondeorganisasjonene fram sitt krav til jordbruksforhandlingene 2017. Mye godt å lese. I lenkene finner du hele kravet og en kortere versjon som omhandler velferdsordningene. Jordbrukets krav – Heile dokumentet Jordbrukets krav

LES MER »

Info nyhetsbrev uke 16

Da er påsken over, og vi har de fleste av våre dyktige avløsere/ arbeidere i jobb. Det er fortsatt en del av vår bemanning som er i sykeavløsning, noe som gjør det utfordrende å

LES MER »

Info nyhetsbrev uke 10

Hei Nå er det Årsmøtetid, og vi skal ha årets Årsmøte på Borkenes den 13.mars. Håper de fleste tar seg tid til å komme på Årsmøtet. Vi hadde også satt pris på om de som

LES MER »

Innspill til jordbruksforhandlingene 2017

Jordbruksforhandlingene 2017 Landbruksmeldingen viser at regjeringen vil fjerne avløsertilskuddet til ferie og fritid. Hvis dette blir en realitet, kan det etter hvert bli vanskelig å ha kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig for å tilfredsstille beredskapen ved

LES MER »

Info nyhetsbrev uke 8

Share this email: Vinteren er godt over oss og våre dyktige avløsere er i oppdrag over vårt område. Vi er en god bemanning, der de fleste av våre dyktige avløsere/ arbeidere er alle i

LES MER »

Enklare å få dispensasjon frå kravet til næringsinntekt for sjukmeldte jordbrukarar som søkjer tilskot til avløysing For å få tilskudd til avløysing ved sykdom og fødsel mv., må den avløste ha hatt ei gjennomsnittlig

LES MER »

Info Nyhetsbrev uke 5

MARS 13 Årsmøte Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland innkaller til Årsmøte. Vi legger årets Årsmøte i LMH til Rå Vgs på Borkenes den 13.mars kl 11.30-13.30 Da dette legges til lunsj-tid. så vil

LES MER »

Dyktige avløsere er populære

Hilde Lill Dahl har ansvaret for at 30-35 avløsere har arbeid til enhver tid, men det er ikke noe problem. Nå kan bøndene få hjelp til mer enn avløsning i fjøset Klikk på bildet

LES MER »

Info fra Nyhetsbrev uke 3

Ledige avløsere Nå er vi godt i gang med 2017 og LMH ønsker å tilby sine gode avløsere til våre medlemmer. Akkurat nå har LMH ledige avløsere i nærmeste framtid. Våre gode medarbeidere Janusz Jaremko, Adam

LES MER »

Info fra Nyhetsbrev Medlemskontingent

Medlemskontingent Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Vi har i dag sendt ut medlemskontingent til alle medlemmer av Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH). Utsendelsen var basert på medlemsliste slik den var for 2016. Vi håper selvsagt at de

LES MER »

Info fra nyhetsbrev uke 51

Ledig avløser i julen Vi har en avløser disponibel i Hadsel, så det er store muligheter for noen fridager i jula. Først til mølla…… Bare kontakt oss på mail eller telefon som står lenger

LES MER »

Er dine ansatte «smittesikre»

Koorimp har utarbeidet «Smittesikker», som er opplæringsmateriell i smittevern for utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet finnes i norsk versjon og er oversatt til engelsk, russisk, polsk, estisk, latvisk og litauisk. «Smittesikker» forsøker å

LES MER »

Info fra nyhetsbrev uke 50

Landbruksmelding – argumentasjonsliste fra NLT I samband med ny Landbruksmelding er det kome forslag om å avvikle tilskott til avløysing ved ferie og fritid. Vi i NLT har lagt ut vårt synspunkt om dette

LES MER »

Landbruksmeldinga om jordbrukspolitikk

Regjeringa har lagt frem fram Stortingsmelding 11 – Landbruksmeldinga. Her finner du et utdrag av NLT sin reaksjon på denne meldingen hva gjelder avløsertilskudd, og hva NLT ser som problem og utfordringer ved å

LES MER »

Info fra nyhetsbrev uke 48

Visste du at Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess

LES MER »

Landbruksmeldinga om jordbrukspolitikk

Regjeringa la fredag fram Stortingsmelding 11 – Landbruksmeldinga. Innanfor vårt fagfelt så er eit av forslaga i meldinga å avvikle tilskottsordninga til avløysing ved ferie og fritid. Det er eit ønske å overføre midlane

LES MER »

Få lovpålagte krav om MRSA-rutiner

Det stilles få lovpålagte krav til smitterutiner på gårder og til gårdsarbeidere i storfebesetninger, og det er gårdbrukeren selv som plikter å sørge for at smitten ikke inntar fjøset.

LES MER »

Info fra nyhetsbrev uke 45

Her finner du nyhetsbrev uke 45 fra LMH Klikk her for å gå direkte inn i nyhetsbrevet   Info fra avløserlaget Ja nå nærmer det seg vinter i det ganske land. Kulda begynner å

LES MER »

Årets avløsere 2016

  Norske Landbrukstenester er en medlemsorganisasjon for avløserlagene/landbrukstjenestene i Norge. Totalt er det 92 medlemslag som representer rundt 15.000 aktive bønder. Medlemslagene lønnet i fjor avløsertjenester for ca. 1,4 milliarder NOK fordelt på ca.

LES MER »

Info fra nyhetsbrev uke 43

Info fra avløserlaget Når vi er godt i gang med høsten, så er vi pr dags dato godt bemannet, og våre dyktige avløsere/ arbeidere er alle i jobb.  Og vi ser at oppdragene er

LES MER »

Stepper inn når bøndene tar fri

Vikarbehovet i landbruket er stort her i landet, viser tall fra den største tilbyderen av slike tjenester. For mange er det en heltidsjobb å være avløser. – Avløserne våre utgjør nå 5000 årsverk, men

LES MER »

Info fra nyhetsbrevet

Info fra avløserlaget Vi er pr dags dato godt bemannet, og våre dyktige avløsere/ arbeidere er alle i jobb. Dette kan imidlertid skape litt bry når vi får korttidsoppdrag, men vi klarer som oftes

LES MER »

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar

LES MER »

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn

LES MER »

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

LES MER »

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-

LES MER »

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan

LES MER »

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

LES MER »