Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev

2019 blir snart til 2020

Og så er jo jula like om hjørnet, og med kortere dager og mindre utearbeid er det tid både for å oppsummere og å se fremover.
Vi ser snart slutten av enda et år og ser frem til et nytt med nye muligheter.
Høsten har vært en høst med stor aktivitet, der LMH har måttet jobbe godt for å imøtegå bondens etterspørsel etter avløsning
De fleste av oss har landet på føttene i år også, noen ved hjelp av LMH og våre dyktige ansatte, andre med hjelp av familie og venner, og andre igjen helt ved egen hjelp. LMH er et samarbeidsprosjekt og et samvirkeforetak, det forplikter LMH og hver enkelt av oss som er medlem. Vi må alle hjelpe til både med opplæring, sysselsetting og godt arbeidsmiljø for LMH sine ansatte

Timelister/Avlønning i desember
For det første er det viktig å melde inn oppdrag
Når det gjelder timelister, så er det viktig at alle oppdrag blir innrapportert slik at avløser kan føre sine timelister fortløpende.
Så registrere oppdrag først – så kan man registrere timer elektronisk
Og når det gjelder avlønning i desember,
så MÅ timelister være registrert SENEST 6.des for timelister som gjelder november
Vi kommer også til å ha en ekstra lønnskjøring/registrering av timelister, for de som ønsker å få det meste inn på 2019, og til denne MÅ vi har timelister inn senest 18.des. Alt som ikke blir tatt med på denne kjøring, blir da først med på 2020

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

Obligatorisk kurs for alle som jobber med gris

I forbindelse med dyrevelferdsprogrammet for svin er det er krav om at alle som jobber med gris skal ha grunnleggende kunnskap om dyrevelferd. Animalia har i forbindelse med dette utarbeidet et obligatorisk e-læringskurs.

Kurset må gjennomføres innen 1. januar 2020. Dyreeier har ansvar for å sikre at alle som steller gris fjøset sitt har tatt kurset.

Gode avløsere og velferdstjenester er viktig for dyrevelferden

Få andre arbeidsgrupper jobber like hardt og lenge som norske bønder. Med hjemmet som arbeidsplass og livsgrunnlag er motivasjonen for lange arbeidsdager stor.

Årsrapport inneværende år

Årsrapport inneværende år
Trenger du informasjon om hvor mye du har brukt til ferie og fritidsavløsing i år? Logg deg inn i kundeportalen din i Webtemp

Når du har logga inn i kundeportalen finner du menyen på venstre side. Årsrapport er lagt inn under Dokumenter.

Du skal velge «Årsrapport frå NLT inneværende år».

Har du behov for fri utover vinteren?

Har du søkt og fått avløsertilskudd for i år, men ikke brukt det fullt ut, bør du utnytte muligheten utover høsten og ta deg litt fri, og la oss gjøre jobben med lønnsutbetaling  og rekruttering hvis det er behov for det.

Husk å melde inn ansatte

Vi minner om viktigheten av at alle som skal lønnes ut gjennom oss må registreres hos oss før de starter i arbeid, slik at det kan skrives kontrakt m.m

WebTemp – kundeportal

Hva finner du i kundeportal til Webtemp?

Hos LMH har alle kunder fått sin påloggingsinfo til WebTemp der du som kunde kan godkjenne timelister og se dine fakturaer for å nevne noe.

Klikker du på linken under ser du et bilde som viser kort hva du finner i kundeportalen

Husrom

Vi har stadig behov for husrom til våre avløsere. Og for å utvide mulighetene så ber vi om at de som har mulighet til å leie ut husrom kontakter oss, slik at vi bygger opp vår database for husrom.
Vi hører fra deg

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Her er kontaktpunkter ved nye oppdrag og endring av oppdrag og andre ting dere ønsker å diskutere med oss.

Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323