Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev februar

Vi har vært igjennom et annerledes år der vi håper på et bedre 2021 som forhåpentligvis tar oss litt tilbake til normalen igjen.
Vi vil i løpet av mars gjennomføre Årsmøtet, som denne gang blir digitalt. Videre har vi en plan om også digitale medlemsmøter nå på våren.

Fokuset vil i år også være på å ha gode smittevernrutiner og følge smittevernreglene i de ulike forskriftene.
I den forbindelse har vi sendt ut til alle medlemmer en avtale om smittevern, der bonden må bekrefte at han vet om og følger gode smittevernsrutiner. Generelle smittevernrutiner, men også smittevernreglene i Covid-19-forskrifta, forventer vi at du som oppdragsgiver har på plass til enhver tid. Dersom det ikke er på plass, er det viktig at vi får tilbakemelding om dette snarest mulig.
Arbeidstilsynet vil ha en offensiv som skal bidra til å begrense smittespredningen i Norge. Derfor skal de nå ut og kontrollere at smittevernet blir ivaretatt på norske arbeidsplasser.


Timelister/Avlønning
Det er viktig å melde inn oppdrag. Når det gjelder timelister, så er det viktig at alle oppdrag blir innrapportert slik at avløser kan føre sine timelister fortløpende.
Så registrere oppdrag først – så kan man registrere timer elektronisk


Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

 
 

Avtale smittevern

LMH er pliktig til å inngå avtale om smittevern med alle våre oppdragsgivere. Vi har sendt ut e-post med en slik avtale til alle våre kunder/medlemmer

Om du lurer på noe om avtalen, så er det bare å kontakte oss

 

 
  MARS  
24
 

Årsmøte Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland innkaller til Årsmøte
Da vi ikke kan invitere til fysisk møte, så vil årets årsmøte foregå digitalt på Teams.
Vi vil gjennomføre årets Årsmøte
onsdag 24.mars på teams kl 12.00-13.30

Vi ber om at de som skal være med på møtet kontakter oss, så vil det bli sendt link til Teams-møtet.
 

 
 

Innreise til Norge for å jobbe i landbruket

Fra 29. januar ble det innført strengere innreiserestriksjoner til Norge for å hindre importsmitte. Unntak fra innreiserestriksjonene skal praktiseres strengt. Unntak kan kun tas dersom det er strengt nødvendig for å sikre kontinuitet i kritiske samfunnsfunksjoner.

 

Gode avløsere og velferdstjenester er viktig for dyrevelferden

Få andre arbeidsgrupper jobber like hardt og lenge som norske bønder. Med hjemmet som arbeidsplass og livsgrunnlag er motivasjonen for lange arbeidsdager stor.
 

 

Husk å melde inn ansatte

Vi minner om viktigheten av at alle som skal lønnes ut gjennom oss må registreres hos oss før de starter i arbeid, slik at det kan skrives kontrakt m.m