Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 40

Medlemsmøter
På agenda fremover for Landbrukstjenesten så skal vi gjennomføre medlemsmøter i de nye kommunene vi har beredskap i, Kåfjord og Tromsø.Timelister
Husk å melde inn oppdrag
Når det gjelder timelister, så er det viktig at alle oppdrag blir innrapportert slik at avløser kan føre sine timelister fortløpende.
Dette gjelder særlig for våre nye medlemmer i Kåfjord og TromsøØnsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

Frivillig – elektronisk skjema tilskudd avløsning

Ny info fra Fylkesmannen i Nordland

Vi har tidligere gått ut med informasjon om at landbruksforetak må gå over fra papirskjema til elektronisk søknad i høst, i tråd med informasjon om dette fra Landbruksdirektoratet til Fylkesmannen. Det er ikke riktig. Det er en fordel med så mange elektroniske søknader som mulig, men lovhjemmelen for å kreve elektronisk søknad mangler foreløpig.
Det er frivillig å benytte det elektroniske skjemaet i Altinn, men alle som gjør det og som er berettiget til tilskudd vil motta tilskuddet raskere enn de som søker på papirskjema.

Ledig avløser i Tromsø

Landbruksvikar Jim Slåtnes

Vi har ledig kapasitet på vår landbruksvikar i Tromsø Jim Slåtnes.
Så om du har behov for avløsning så er det bare å ta kontakt med oss i LMH

Søknad om produksjonstilskudd mm

Søknadsfrist 15.okt

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018 kan leveres fra og med 1. oktober 2018, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2018.

Ved del 2 av søknaden kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskudd.

Legger ved skriv fra Sortland kommune som omhandler dette nærmere

Medlemsmøter

Medlemsmøter i Kåfjord og Tromsø

LMH skal ha medlemsmøter i Nord-Troms

Torsdag 18.okt – Kåfjord kl 14.30
Sted : Manndalen sjøbuer, Manndalen

Fredag 19.okt – Tromsø kl 11.00
Sted : Tromsø ASVO, Killengreens gate 7-11

Vi ser helst at de som skal på medlemsmøtet gir oss beskjed om dette i forkant med hensyn på servering på møtet. Send mail/sms
Vi ønsker alle hjertelig velkommen på møtene

Ny avløser

Peter Andreas Punsvik

Han er fra Ballangen og er landbruksutdannet. Han kommer til å arbeide i hele vårt område.
Vi ønsker han velkommen og håper han blir tatt godt i mot.

Trenger du avløser?

Trenger du eller noen du kjenner avløser?
Har du ikke noen til å overta driften etter deg eller kjenner noen som ikke har det?
Se vedlagt invitasjon til arrangement på naturbruksskolen!

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved