Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev LMH uke 46

Hei

Ja da nærmer jula seg for enhver i landbruksfamilien. Vi ser snart slutten av enda et år og ser frem til et nytt med nye muligheter.
Høsten har vært en høst med stor aktivitet, der LMH har måttet jobbe godt for å imøtegå bondens etterspørsel etter avløsning.
Nå er det imidlertid en liten periode der aktiviteten er lavere og behovet ikke er der så mye.
MEN vi vet der kommer en jul, der ALLE gjerne vil ha fri og en avløser som settes inn fra LMH.
For å beholde beredskapen til LMH og ha flest mulig avløsere tilgjengelig, er vi avhengig av at våre avløsere benyttes gjennom hele året. Så ser du at du har et behov, så er det bare å ta kontakt.

Så akkurat nå er flere av våre avløsere ledige, og jeg håper medlemmene våre ser viktigheten i at vi holder våre avløsere i kontinuerlig aktivitet.

Ellers så er vi i LMH veldig stolte av at Årets avløser i NLT Nordland ble Damian Szmelter
Damian fikk utmerkelsen på årets høstsamling i NLT som ble arrangert på Thon Hotel Oslo Airport 1. og 2. november.

Nå behandles kommunebudsjettene for 2018 i kommunestyrene. LMH har jobbet tett med alle kommune for å få frem budskapet med viktigheten av å ha et godt operativt avløserlag.

Vi jobber videre med å utvikle og oss og derav utvide vårt produktspekter utover det kun å være et rent avløserlag for landbruket, der vi har team som setter opp gjerder, team som tar snekkeroppdrag, samt at vi nå kan tilby vaskehjelp i enkelte områder. Med andre ord er det flere former for vedlikeholdsarbeid som vi kan tilby. Ta kontakt for å se om vi kan dekke deres behov.

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

Årets avløser i Nordland

Damian Szmelter

Årets avløser i Nordland 
Vi i LMH er stolt av årets avløser i Nordland Damian Szmelter

På bildet ser du Årets avløser Damian Szmelter sammen med stolt Avdelingsleder Hilde Dahl

Høstsamling og kåring av årets avløser

Årets Høstsamling i NLT ble arrangert på Thon Hotel Oslo Airport 1. og 2. november.
Alt i alt var 232 deltakere samla til to dager med faglig og sosialt påfyll.
I forkant av høsttsamlingen ble det som vanlig arrangert kursdag. Her var det 148 påmeldte som fordelte seg ut på seks kurs. Kursa startet etter lunsj tysdag 31.oktober, og varte fram til lunsj 1. november.

Webtemp Appen

Websystemer AS har nå lansert den nye appen for Webtemp.
Den er nå tilgjengelig på Google Play Store, og Apple sin App store.
Søk etter «Webtemp»
Om du klikker på denne linken nedenfor, så får du en installsjonsveiledning

Foreløpig er denne kun for de ansatte, men den vil snart også komme for våre kunder

Artur Antoniak

i aksjon på Hadseløya

Vår eminente avløser Artur Antoniak er en dyrekjær avløser.
Her ser vi han i aksjon på et av sine avløseroppdrag på Hadseløya

Tid for budsjett

Nå behandles kommunebudsjettene for 2018 i kommunestyrene. Dette er en viktig tid for Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
Landbrukstjenesten søker hvert år kommunene om tilskudd, og for de fleste kommunene går dette greit, men hvert år er det problemer i noen kommuner.
Det er derfor svært viktig at du som er medlem hos oss tar en prat med en kommunestyrepolitiker du kjenner, og forsikrer deg om at kommunen har satt av midler til Landbrukstjenesten i sitt budsjett forslag for 2018. Dersom dette ikke er på plass, haster det å få dette på plass.
Er du usikker på hvordan, ta gjerne kontakt med Daglig leder Even Hansen (tlf.962 39 323)
eller styreleder Einar Åbergsjord (tlf. 995 77 542 ) så skal vi i hjelpe deg så godt som vi i kan.

Skoleelever

I området Kleiva og omegn er der nå skoleelever som kan ha oppdrag på kveldstid og i helgene. Dette er elever som gjerne vil ha litt praksis og som vil være en kjærkommen hjelp for de som trenger det.

Ta kontakt med Hilde om dette er av interesse

Lik oss på Facebook

Gjerne besøk oss på vår flotte Facebook-side. der vi anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess flere avløsere som arbeider gjennom LMH, desto bedre står vi rustet for å hjelpe i en krisesituasjon.
Vi har billig medlemskap, der du som medlem kun betaler kr 500 i året.

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så er Hilde være den som leder avløserne våre og er den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323