Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev mars

Nå er vi godt i gang med 2021, og vi håper og tror at normalhverdagen er der om ikke så lenge et sted der foran oss..

Vi vil nå i denne uka (24.mars) gjennomføre Årsmøtet, som denne gang blir digitalt.
Husk å gi tilbakemelding om du skal være med, så sender vi link til møtet.
Videre har vi en plan om også digitale medlemsmøter nå på våren.

Fokuset vil i år også være på å ha gode smittevernrutiner og følge smittevernreglene i de ulike forskriftene.
I den forbindelse har vi sendt ut til alle medlemmer en avtale om smittevern, der bonden må bekrefte at han vet om og følger gode smittevernsrutiner. Generelle smittevernrutiner, men også smittevernreglene i Covid-19-forskrifta, forventer vi at du som oppdragsgiver har på plass til enhver tid. Dersom det ikke er på plass, er det viktig at vi får tilbakemelding om dette snarest mulig.
Arbeidstilsynet vil ha en offensiv som skal bidra til å begrense smittespredningen i Norge. Derfor skal de nå ut og kontrollere at smittevernet blir ivaretatt på norske arbeidsplasser.


Timelister/Avlønning
Det er viktig å melde inn oppdrag. Når det gjelder timelister, så er det viktig at alle oppdrag blir innrapportert slik at avløser kan føre sine timelister fortløpende.
Så registrere oppdrag først – så kan man registrere timer elektronisk


Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

 
  MARS  
24
 

HUSK
Årsmøte Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland innkaller til Årsmøte
Da vi ikke kan invitere til fysisk møte, så vil årets årsmøte foregå digitalt på Teams.
Vi vil gjennomføre årets Årsmøte : 
onsdag 24.mars på teams kl 12.00-13.30


Vi ber om at de som skal være med på møtet kontakter oss, så vil det bli sendt link til Teams-møtet.
 

 
 

Avtale smittevern

LMH er pliktig til å inngå avtale om smittevern med alle våre oppdragsgivere. Vi har sendt ut e-post med en slik avtale til alle våre kunder/medlemmer

Om du lurer på noe om avtalen, så er det bare å kontakte oss
Dette ble også sendt ut på forrige nyhetsbrev, men ikke alle har sendt inn.

 

 
 

Husk å melde inn ansatte

Vi minner om viktigheten av at alle som skal lønnes ut gjennom oss må registreres hos oss før de starter i arbeid, slik at det kan skrives kontrakt m.m