Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev oktober

Nå er høsten på hell og vinteren i anmarsj, der våre dyktige avløsere er i ulike oppdrag. Vi jobber til stadighet med å øke vår bemanning, og prøver nå å få inn flere faste i de distriktene der det er behov. Det betyr at vi prøver å få en enda bedre og tettere dialog med bøndene med fokus på de ulike distriktsbehovene. Men det er viktig for oss i LMH at dere som medlemmer bruker oss.

Vi har satt opp medlemsmøter fremover, men vi vil også oppsøke medlemmene direkte på gårdene. I første omgang så blir det satt opp medlemsmøter i Ballangen, Kvæfjord, Tromsø og  Kåfjord.
Vi har selvsagt fokus på smittevern, men håper du ser viktighetene av å delta på våre møter.
Vi håper at de fleste tar seg tid til å møte opp på disse møtene som er flotte arenaer til å treffe administrasjonen og de øvrige medlemmene

Har du behov fra oss i LMH, så er det viktig at du som bonde informerer oss slik at vi kan legge dette inn i våre systemer
Meld inn behov på mobil 90788531 eller på mail lmh@n-lt.no

Oktober
28

Medlemsmøte LMH – Ballangen

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp følgende medlemsmøte

Møte vil være på TERASSEN KAFE
onsdag 28.10.20 kl 19.00

Vi kommer til å ha medlemsmøte som en del av møtet i Ballangen Bondelag, der LMH vil stå for første del av møtet kl 19.

November
3

Medlemsmøte LMH – Kvæfjord

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp følgende medlemsmøte

Møte Kvæfjord: 3.nov kl 12.00 på Bygdekafeen Borkenes

November
17

Medlemsmøte LMH – Tromsø

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp følgende medlemsmøte

Møte Tromsø: 17.nov kl 12.00 Scandic Grand Tromsø

November
18

Medlemsmøte LMH – Kåfjord

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp følgende medlemsmøte

Møte Kåfjord: 18.nov kl 12.00 på Manndalen Sjøbuer

En tid med utfordringer

Tia som vi nå står oppe i er preget av smitteverntiltak både arbeidsmessig og privat. For LMH sin del så forsøker vi til enhver tid å forholde oss til de retningslinjer som er gitt av myndighetene. Vi som de fleste andre har måttet endre arbeidsmåte med hensyn på kurs, arrangementer etc.

LMH har hele tiden hatt god kontakt med NLT og de øvrige enhetene i organisasjonen vår. Det har vært jobbet intenst med å sette seg inn i og sikre at de ulike enhetene i NLT har den informasjon de trenger for å drifte sitt virke slik situasjonen har vært. Engasjementet har vært stort og vi får gode tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres i organisasjonen.

Årets lønnsoppgjør er på grunn av korona utsett. Forhandlinger innen overenskomsten nr. 525 Jordbruk og Gartneri mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet er berammet til 27. – 28. oktober.

Beredskapsgruppe arbeidskraft. I sammenheng med koronapandemien ble det satt ned en beredskapsgruppe med aktører fra landbruket med fokus på problem med rekruttering av arbeidskraft til landbruket, basert på restriksjoner i samband med korona.