Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 10

Våren er snart i emning, men det e vel ei god stund te vinteren slipper 🙂

Vi har relativ god bemanning, der de fleste av våre dyktige avløsere/ arbeidere er i jobb, men vi har noen ledige. Det må derfor påpekes viktigheten av at vi holder våre avløsere i kontinuerlig aktivitet. Det er også viktig å holde avløseren med arbeid og inntekt hele året, ellers så kan vi riskikere å miste våre beste.

Årsmøte
Nå er det snart Årsmøtetid, og vi skal ha årets Årsmøte på Kleiva 22.mars.
Håper de fleste tar seg tid til å komme på Årsmøtet. Det er en flott arena til å treffe administrasjonen og de øvrige medlemmene. Vi hadde også satt pris på om de som kommer gir en tilbakemelding på dette med hensyn på lunsjbestilling. (se mer info lenger ned i nyhetsbrevet).
Vi ønsker vel møtt

Husrom
Vi har som sagt ganske stor pågang på våre avløsere, men for å unngå unødige transportutgifter er vi avhengig av at vi kan skaffe husrom i nærheten av oppdragssted til dem. Så om der er noen som kan leie ut til våre avløsere, kontakt oss snarest. Det  gjelder i alle kommuner, men i første omgang så har vi utfordringer i Kvæfjord-området.

Utvikling og utvidelse av av våre tjenester og produkter er noe vi har satt i fokus. Vi jobber videre med å utvikle og oss og derav utvide vårt produktspekter utover det kun å være et rent avløserlag for landbruket. I tillegg til våre primærtjenester, kan vi tilby ulike former for vedlikeholdsarbeid som snekring, gjerding, vasking etc. Ta kontakt for å se om vi kan dekke deres behov.

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

Ole er i eksklusivt selskap

Artikkel i BLV 09.03.18
Ole Kristoffersen og melkekyrne hans har fått plass i et eksklusivt selskap.
Melkebøndenes eget fagblad, Buskap, har nylig publisert årets liste over bøndene som har best ytelse – altså hvem som får mest melk per ku i gjennomsnitt. Her er Ole Kristoffersen den eneste vesterålingen som har fått plass, og det er noen tusen som alle vil gjøre det best mulig.

Nye MRSA-regler skal gi bedre smittebeskyttelse

Mattilsynet har som mål å forhindre at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger.
– Erfaringen fra flere år med grundig overvåkning av smittetilstanden viser at det vanligvis er mennesker som er kilden til at smitten kommer inn i landbruket. Derfra går smitten videre til andre svinebesetninger.

Rundt årsskiftet kom det en ny versjon av søknadsskjemaet for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Det har en ny side 2 der søker må gi opplysninger om størrelsen og arten av produksjonen den første dagen det søkes tilskudd.
LMH er behjelpelig til å fylle ut disse skjemaene
MARS
22

HUSK
ÅRSMØTE 2018 LMH

Vi legger årets Årsmøte i LMH til
Kleiva vgs 
22.mars kl 11.30-14.00

Da dette legges til lunsj-tid. så vil det bli servert lett lunsj og kaffe

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess flere avløsere som arbeider gjennom LMH, desto bedre står vi rustet for å hjelpe i en krisesituasjon.
Vi har billig medlemskap, der du som medlem kun betaler kr 500 i året.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Det betyr at alle medlemmer betaler samme pris for avløsere og annen arbeidskraft du kjøper gjennom LMH. Så lenge du kan bruke den nærmeste tilgjengelige avløseren, betaler du det samme for kjøring og husleie for avløseren. Uansett hvor din gård ligger. Kostnaden fordeles likt på alle kunder gjennom påslaget.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Å være mange sammen lønner seg. Din kostnad for LMH sin administrasjon er bare 4% av lønna til avløseren.
Leier du avløser for kr. 100 000,- i året betaler du kr. 4000,- for administrasjon.
Med på kjøpet får du: LMH sin unike ansvarsforsikring, og at LMH tar seg av A-ordning, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og all risiko knyttet til sykdom og sykepenger til avløseren. Vi er også gode på en plan B, hvis noe uforutsett skulle oppstå.