Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 11

Her kommer et rykende ferskt nyhetsbrev fra Landbrukstjenesten.
Vil at dere skal merke dere følgende på vår agenda fremover:

Kurs i Varme-arbeider 18.-19.mars på Kleiva

Årsmøte Tjeldsundkroa 20.mars,
så vi ber alle interesserte sette av datoen og ønsker alle velkomne.

LMH er et samarbeidsprosjekt og et samvirkeforetak, det forplikter LMH og hver enkelt av oss som er medlem. Vi må alle hjelpe til både med opplæring, sysselsetting og godt arbeidsmiljø for LMH sine ansatte. Vi har mange gode avløsere, og vi håper medlemmene våre ser viktigheten i at vi holder våre avløsere i kontinuerlig aktivitet. Det er også viktig å holde avløseren med arbeid og inntekt hele året, ellers så kan vi riskikere å miste våre beste.

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

SERTIFISERINGSKURS VARMEARBEIDER

Vi holder sertifiseringskurs i varmearbeider på Kleiva 18.og 19.mars v/Instruktør Jan Brønlund
Oppstart 12.00 Kleiva VGS
Pris kr 1650
Vi holder kurs for avløsere og medlemmer

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

Meld din interesse ved å sende påmelding til lmh@n-lt.no evt på mobil 90788531

Forpliktelser ved oppdrag

Når det gjelder forpliktelser ved oppdragsbekreftelser, så må vi i LMH oppfordre medlemmene til å mest mulig forholde seg til det bestilte oppdraget.
I forbindelse med nye forskrifter i Arbeidmiljøloven hva gjelder arbeidskontrakter med oss som bemanningsbyrå, så forplikter vi å ha forutsigbarhet for den ansatte. Det skal være forutsigbart for arbeidstakeren slik at han kan føle sikkerhet, og da må en ha dette i bakhodet som bestiller av oppdrag og ikke avbestille oppdraget bare noen dager før. Det bør være forutsigbart i minimum 14 dager forut for oppdrag.
Vi skjønner jo at det kan skje uforutsette hendelser, men vi må ha dette som rettesnor i fremtiden. Dette vil selvsagt gjelde også oss som bemanningsbyrå, der vi kan komme i en klemme der det plutselig blir flere sykdomsavløsninger enn planlagt.

MARS
20

HUSK
ÅRSMØTE 2019

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland innkaller til Årsmøte

Vi legger årets årsmøte til
Tjeldsundkroa – Onsdag 20.mars kl 11.30-14.00

Før møtet starter vil det bli et åpningsinnlegg som tar for seg «Potensialet i avløseren» som vi håper vil engasjere våre medlemmer

Da det legges til lunsj tid, så vil det bli servert lett lunsj og kaffe
Gjerne gi beskjed pr tlf/mail om dere planlegger å komme

Mer info vil bli ettersendt

WebTemp – kundeportal

Hva finner du i kundeportal til Webtemp?

Hos LMH har alle kunder fått sin påloggingsinfo til WebTemp der du som kunde kan godkjenne timelister og se dine fakturaer for å nevne noe.

Klikker du på linken under ser du et bilde som viser kort hva du finner i kundeportalen

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Landbruksdirektoratet har nå lagt ut ny versjon av rundskriv for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og ny versjon av brukerveiledning for sykdomsavløsning i AGROS.

De viktigste endringene i disse dokumentene kommer som følge av at kravet til næringsinntekt for innehavere av enkeltpersonforetak er endret fra 1. januar 2019. Se innledningen og punkt 1.3.2 i rundskrivet og punkt 3.2.3 i brukerveildeningen.

For øvrig er tabeller og eksempler oppdatert med gjeldende satser for maksimalt tilskudd.

Husrom

Vi har stadig behov for husrom til våre avløsere. Og for å utvide mulighetene så ber vi om at de som har mulighet til å leie ut husrom kontakter oss, slik at vi bygger opp vår database for husrom.
Vi hører fra deg

Ledig avløser i Tromsø

Vi har ledig kapasitet på vår landbruksvikar i Tromsø.
Så om du har behov for avløsning så er det bare å ta kontakt med oss i LMH

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Her er kontaktpunkter ved nye oppdrag og endring av oppdrag og andre ting dere ønsker å diskutere med oss.

Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323