Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 19

Kom, mai, du skjønne, milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn!
Hvor ville jeg dog gjerne
at jeg igjen deg så!
Akk, kjære mai,
hvor gjerne gad jeg i marken gå!
Ja da var mai her med all sin herlighet der våren svinner hen og vi skimter sommeren i det fjerne. På agenda fremover for Landbrukstjenesten så har vi satt av medlemsmøter 14 og 15.juni, som vi håper mange setter av tid til å være med på.
Ellers så jober vi fortsatt med å få på plass flere avløsere slik at vi skal dekke enda flere behov.

Timelister mai
Når det gjelder timelister for mai, så skal all kommunikasjon vedrørende timelistene tas med Even Hanssen (even.hanssen@n-lt.no / mob 96239323) da Hilde skal ha ferie i uke 22 og 23.

Ellers så ønsker vi i Landbrukstjenesten alle medlemmer en riktig god 17.mai-feiring.

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

JUNI
14

Medlemsmøte Harstad og Håkvik 

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp følgende medlemsmøter 14.juni
Møte Harstad: 14.juni kl 12.00 på Rå i Kvæfjord
Møte Ofoten: 14.juni kl 20.00 på Håkvik
Vi sender ut mer info senere

JUNI
15

Medlemsmøte i Vesterålen

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp medlemsmøte i Vesterålen 15.juni
Møte Vesterålen: 15.Juni kl 13 på Kleiva

Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer kan møte på møtene. Dersom noen medlemmer ønsker å melde inn saker, send en epost til lmh@n-lt.no

Snekkerkyndige til leie

Nå er tiden inne for de som trenger snekkerkyndige til å ta kontakt. Landbrukstjenesten tilbyr solide og erfarne snekkerkyndige til oppdrag hovedsakelig i Vesterålen og omegn

AUGUST
26

Vesterålen Matfestival Festivalmarked

Sortland Torg

Hei alle tidligere og nye aktuelle utstillere på Vesterålen matfestivals festivalmarked. 🙂

Basert på tilbakemeldinger fra 2016 har vi i år klart å få Festivalmarkedet på Sortland torg 26. august. Det er samme dag som Fæsterålen har sitt arrangement, så det blir stor aktivitet i Sortland.

Kom gjerne med ideer eller innspill til aktiviteter eller annet under Festivalmarkedet. Vi skal forsøke å gjøre markedet så attraktivt som mulig.

Vi kommer med mer informasjon etterhvert,men har dere allerede tatt en avgjørelse om å være med så send en mail hit.

Gårdbesøk

Lamminga går veldig greit i år hos dem som vi har møtt på gårdsbesøk
Vi er nå inne i den travleste tiden for sauebøndene, og det kan være godt med pust i bakken imellom slagene

Kjøp – salg – til leie

Rundballer til salgs
Både av 1. og 2. slott, på Myklebostad i Tjeldsund Kommune. Ta kontakt på tlf. 915 97860 Sigfred Nilsen

Rundballer til salgs
Gunnar Ellingsen, Lødingen Vestbygd,  har . Ta kontakt på mob 48074052

Salg av livdyr
Livdyr av Charollais-sau,- 50% og 75 % etter innkjøpte værer sørfra. Svært enkle lamminger, betydelig mindre lammingsproblemer og etterarbeid – svært god kjøttfylde (2 klasser opp i min NKS-besetning). Dyr i alle årsklasser pga reduksjon i besetning,-priser deretter.
Livdyr Boergeit i Tse 5-klasse ( friskere geiter) , fra en av NordNorges første (2007)  og største registrerte besetninger, nå med 3 bukkeavlslinjer. Medlem NSG NorBoer og Ammegeitkontrollen. Tidligere flere godkjente salg til Troms og Nordland.
Ta kontakt på mob 99745454 – Ivar N Utbjør

Medlemmer av LMH kan gratis annonsere på hjemmesiden dersom man ønsker å selge, kjøpe, leie inn eller ut tjenester/ produkter i forbindelse med eget landbruksforetak. I tillegg til egenprodusert grovfôr, gjelder dette leiekjøring med maskiner fra landbruksforetaket, maskiner og/ eller redskap for salg eller kjøp.

Jorbrukets krav til jordbruksforhandlingene

Bondeorganisasjonane sine krav til jordbruksforhandlingene 2017.
Mye godt å lese. I lenkene finner du hele kravet og en kortare versjon som omhandlerr velferdsordningene.

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved