Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 2

2017 er blitt til 2018 og Landbrukstjenesten er godt i gang med den viktige jobben som vi utfører.

LMH er et samarbeidsprosjekt og et samvirkeforetak, det forplikter LMH og hver enkelt av oss som er medlem. Vi må alle hjelpe til både med opplæring, sysselsetting og godt arbeidsmiljø for LMH sine ansatte. Men akkurat nå er flere av våre avløsere ledige, og jeg håper medlemmene våre ser viktigheten i at vi holder våre avløsere i kontinuerlig aktivitet. Det er også viktig å holde avløseren med arbeid og inntekt hele året, ellers så kan vi riskikere å miste våre beste.

Så har du bruk for våre gode avløsere, ikke hver sen om å kontakte LMH for å få tak i den avløseren du har bruk for.

Medlemskontingent Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Vi har denne uka sendt ut medlemskontingent til alle medlemmer av Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH).
Utsendelsen var basert på medlemsliste slik den var for 2017.

Vi håper selvsagt at de fleste velger å være medlem også i 2018.
Det å være medlem i LMH innebærer at du får rett til avløsning ferie og fritid og det bygger opp og opprettholder vår beredskap hva gjelder sykdomsavløsning. Derfor er det viktig at de fleste ser nødvendigheten av et sterkt LMH.
Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess flere avløsere som arbeider gjennom LMH, desto bedre står vi rustet for å hjelpe i en krisesituasjon.

Medlemskontingenten er som sagt frivillig, og vil ikke bli purret.
Skulle du imidlertid ønske å melde deg ut, så ser vi helst at du sender oss informasjon om dette på vår mail (lmh@n-lt.no).

Til de som ikke lenger velger å være medlem i LMH, vil vi takke for samarbeidet som har vært.

Februar
13

Medlemsmøte LMH – Kleiva

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp følgende medlemsmøte

Møte Kleiva: 13.februar kl 12.00 på Kleiva VGS

Februar
14

Medlemsmøte LMH – Borkenes

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp følgende medlemsmøte

Møte Borkenes: 14.februar kl 12.00 på Rå VGS

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess flere avløsere som arbeider gjennom LMH, desto bedre står vi rustet for å hjelpe i en krisesituasjon.
Vi har billig medlemskap, der du som medlem kun betaler kr 500 i året.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Det betyr at alle medlemmer betaler samme pris for avløsere og annen arbeidskraft du kjøper gjennom LMH. Så lenge du kan bruke den nærmeste tilgjengelige avløseren, betaler du det samme for kjøring og husleie for avløseren. Uansett hvor din gård ligger. Kostnaden fordeles likt på alle kunder gjennom påslaget.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Å være mange sammen lønner seg. Din kostnad for LMH sin administrasjon er bare 4% av lønna til avløseren.
Leier du avløser for kr. 100 000,- i året betaler du kr. 4000,- for administrasjon.
Med på kjøpet får du: LMH sin unike ansvarsforsikring, og at LMH tar seg av A-ordning, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og all risiko knyttet til sykdom og sykepenger til avløseren. Vi er også gode på en plan B, hvis noe uforutsett skulle oppstå.

Lik oss på Facebook

Gjerne besøk oss på vår flotte Facebook-side. der vi anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så er Hilde den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323