Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 20

Kom, mai, du skjønne, milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn!
Hvor ville jeg dog gjerne
at jeg igjen deg så!
Akk, kjære mai,
hvor gjerne gad jeg i marken gå!
Ja da var mai her med all sin herlighet der våren svinner hen og vi skimter sommeren i det fjerne. På agenda fremover for Landbrukstjenesten så har vi som prioritet å anskaffe flere avløsere, da etterspørselen har økt gradvis det siste året.
Videre så jobber vi aktivt med HMS i LMH, så på tapeten nå er vernerunder på gårdene der vi har avløsere. Allerede så har vi vært på flere gårder der vi fant få avvik
Vi har også fokus på opprydding i vår natur, og her ser dere et bilde på hvordan en kan samle emballasje som er på gårdene.

Timelister mai
Når det gjelder timelister for mai, så skal all kommunikasjon vedrørende timelistene (etter 25.mai) tas med Even Hanssen etter (even.hanssen@n-lt.no / mob 96239323) da Hilde skal ha ferie i uke 22 og 23.

Ellers så ønsker vi i Landbrukstjenesten alle medlemmer en riktig god 17.mai-feiring.

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

TID FOR OPPRYDDING

Våren er her og det er tid for opprydding i landbruket. Vi har alle et ansvar for å rydde opp og bevare vårt vakre natur. Hver og en har ansvar på sin gård og der en ferdes.
Under viser vi noen bilder som viser praktisk hvordan man enkelt kan ta vare på for eksempel rundballeplast og annet skrot for å unngå at den forsøpler naturen og miljøet vårt. Sortering står man selv for, og så får man respektive aktører (f.eks HRS) til å hente avfallet.
Det er viktig å få plukket opp av miljøhensyn for mennesker og dyr

Her ser vi sortering av jernskrap
Her ser vi enkel sortering av rundballaplast

Statens tilbud – velferdsordningene

Staten har 4.mai lagt fram sitt tilbud til årets jordbruksoppgjør.
Når det gjelder velferdsordninger er følgende forslag fremma.
Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
Økt tilskudd 7,4 %.
Maks dagsats vil med dette øke fra kr. 1.555,- til kr. 1.670,-

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved