Nyhetsbrev uke 22

Ja nå er mai straks over og sommeren er vel på vei…..
På agenda fremover for LMH så nærmer det seg medlemsmøter 14 og 15.juni. Vi har i tillegg inngått en samarbeidsavtale med OKNN om lærlingeordningen.
Ellers så jober vi fortsatt med å få på plass flere avløsere slik at vi skal dekke enda flere behov.Timelister mai
Når det gjelder timelister for mai, så skal all kommunikasjon vedrørende timelistene tas med Even Hanssen (even.hanssen@n-lt.no / mob 96239323) da Hilde skal ha ferie i uke 22 og 23.

Ledig avløser

Vi har nå en ledig avløser fra i dag og til og med 6.juni
Ta raskt kontakt for å sikre deg ekstra arbeidshjelp

Snekkerkyndige til leie

Nå er tiden inne for de som trenger snekkerkyndige til å ta kontakt. Landbrukstjenesten tilbyr solide og erfarne snekkerkyndige til oppdrag hovedsakelig i Vesterålen og omegn

JUNI
14

Medlemsmøte Harstad og Håkvik 

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp følgende medlemsmøter 14.juni
Møte Harstad: 14.juni kl 12.00 på Rå i Kvæfjord
Møte Ofoten: 14.juni kl 20.00 på Håkvik

JUNI
15

Medlemsmøte i Vesterålen

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp medlemsmøte i Vesterålen 15.juni
Møte Vesterålen: 15.Juni kl 13 på Kleiva

Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer kan møte på møtene. Agenda vil være LMH i dag og fremover, lærlinge-ordningen, Dersom noen medlemmer ønsker å melde inn saker, send en epost til lmh@n-lt.no

Lærlingeordningen i Nordland

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har inngått samarbeid med Opplæringskontoret Nordre Nordland.
Utgangspunktet og det viktige i dette samarbeidet er å utdanne agronomer i Nordland.

Kjøp – salg – til leie

Salg av livdyr
Livdyr av Charollais-sau,- 50% og 75 % etter innkjøpte værer sørfra. Svært enkle lamminger, betydelig mindre lammingsproblemer og etterarbeid – svært god kjøttfylde (2 klasser opp i min NKS-besetning). Dyr i alle årsklasser pga reduksjon i besetning,-priser deretter.
Livdyr Boergeit i Tse 5-klasse ( friskere geiter) , fra en av NordNorges første (2007)  og største registrerte besetninger, nå med 3 bukkeavlslinjer. Medlem NSG NorBoer og Ammegeitkontrollen. Tidligere flere godkjente salg til Troms og Nordland.
Ta kontakt på mob 99745454 – Ivar N Utbjør

Medlemmer av LMH kan gratis annonsere på hjemmesiden dersom man ønsker å selge, kjøpe, leie inn eller ut tjenester/ produkter i forbindelse med eget landbruksforetak. I tillegg til egenprodusert grovfôr, gjelder dette leiekjøring med maskiner fra landbruksforetaket, maskiner og/ eller redskap for salg eller kjøp.

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved