Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 22

Ja nå er mai straks over og sommeren er vel på vei…..
På agenda fremover for LMH så nærmer det seg medlemsmøter 14 og 15.juni. Vi har i tillegg inngått en samarbeidsavtale med OKNN om lærlingeordningen.
Ellers så jober vi fortsatt med å få på plass flere avløsere slik at vi skal dekke enda flere behov.Timelister mai
Når det gjelder timelister for mai, så skal all kommunikasjon vedrørende timelistene tas med Even Hanssen (even.hanssen@n-lt.no / mob 96239323) da Hilde skal ha ferie i uke 22 og 23.

Ledig avløser

Vi har nå en ledig avløser fra i dag og til og med 6.juni
Ta raskt kontakt for å sikre deg ekstra arbeidshjelp

Snekkerkyndige til leie

Nå er tiden inne for de som trenger snekkerkyndige til å ta kontakt. Landbrukstjenesten tilbyr solide og erfarne snekkerkyndige til oppdrag hovedsakelig i Vesterålen og omegn

JUNI
14

Medlemsmøte Harstad og Håkvik 

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp følgende medlemsmøter 14.juni
Møte Harstad: 14.juni kl 12.00 på Rå i Kvæfjord
Møte Ofoten: 14.juni kl 20.00 på Håkvik

JUNI
15

Medlemsmøte i Vesterålen

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp medlemsmøte i Vesterålen 15.juni
Møte Vesterålen: 15.Juni kl 13 på Kleiva

Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer kan møte på møtene. Agenda vil være LMH i dag og fremover, lærlinge-ordningen, Dersom noen medlemmer ønsker å melde inn saker, send en epost til lmh@n-lt.no

Lærlingeordningen i Nordland

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har inngått samarbeid med Opplæringskontoret Nordre Nordland.
Utgangspunktet og det viktige i dette samarbeidet er å utdanne agronomer i Nordland.

Kjøp – salg – til leie

Salg av livdyr
Livdyr av Charollais-sau,- 50% og 75 % etter innkjøpte værer sørfra. Svært enkle lamminger, betydelig mindre lammingsproblemer og etterarbeid – svært god kjøttfylde (2 klasser opp i min NKS-besetning). Dyr i alle årsklasser pga reduksjon i besetning,-priser deretter.
Livdyr Boergeit i Tse 5-klasse ( friskere geiter) , fra en av NordNorges første (2007)  og største registrerte besetninger, nå med 3 bukkeavlslinjer. Medlem NSG NorBoer og Ammegeitkontrollen. Tidligere flere godkjente salg til Troms og Nordland.
Ta kontakt på mob 99745454 – Ivar N Utbjør

Medlemmer av LMH kan gratis annonsere på hjemmesiden dersom man ønsker å selge, kjøpe, leie inn eller ut tjenester/ produkter i forbindelse med eget landbruksforetak. I tillegg til egenprodusert grovfôr, gjelder dette leiekjøring med maskiner fra landbruksforetaket, maskiner og/ eller redskap for salg eller kjøp.

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved