Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 24

Nå er sommeren godt i gang og det spirer og gror i vårt arktiske landskap. Og i år virker det som moder jord har vær i et bedre lune enn fjoråret der utsiktene for god avling tilsynelatende er tilstede.
Hva gjelder avløsning, så øker vi antall avløsere, men har fortsatt utfordringer mot å imøtegå etterspørselen som er i markedet blant våre medlemmer
Vi i Landbrukstjenesten har hatt et veldig fokus på renhold og smittevern da det har vært ulike tilfeller av smitte, og dette er noe vi fortsatt vil ha fokus på fremover.
Jeg vil ellers påminne medlemmene om at hvis det er noen som vil avertere noe innen landbruket, så er dette gratis for medlemmene i vårt nyhetsbrev og hjemmeside

Enighet i jordbruksoppgjøret

Den 16. mai ble det enighet i jordbruksoppgjøret mellom staten og landbrukets organisasjoner.
På velferdsordninger ble det ikke gjort noen endringer i forhold til staten sitt tilbud.
Det er vedtatt at Landbruksdirektoratet skal evaluere innføring av avløsertilskudd ved sykt barn i inntil 365 dager.
Denne evalueringen skal være klar til behandling i neste års jordbruksforhandlinger.

Sikker kjøring med traktor

Mobilbruk
Bare en av tre bønder har utstyr for håndfri mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøkelse. Mange droppar også å kople til funksjonen, selv om den er tilgjengeleg.

Beltebruk
Når det gjelder bruk av belter, så er det svært mange bønder som dropper setebeltet når de kjører traktor på vei, viser ny undersøkelse. Tenk sikkerhet og bruk setebeltet oftere, råder landbrukseksperter.

Rammeavtale Esso

Det er inngått ei rammeavtale med Esso for medlemmer og tilsatte i NLT sine medlemslag

Firmakort – pumpepris
65 øre i rabatt per liter bensin
65 øre i rabatt per liter diesel
10% i rabatt på bilvask (husk stempelkort/app som gjer kvar 6. vask gratis eller ca 26% rabatt totalt.)

Smittevern – Smittesikker

Vi ber alle om fortsatt ha et ekstra fokus på renhold og hygiene da, da det er avdekket smittsom diare i storfebesetning i Alstadhaug

Godt smittevern er ikke vanskelig. Men for at det skal være effektivt, må man vite hvordan man bryter smitteveier
Gode rutiner på renhold og hygiene er svært viktig i alt husdyrhod og derfor også for alle som arbeider med dyr. Både av hensyn til dyrevelferd, arbeidsmiljø, og for omdømmet til Norsk mat.
Renhold og hygiene er svært viktig for: Dyrevelferd, arbeidsmiljø, og for omdømmet til norsk mat.

Forpliktelser ved oppdrag

Når det gjelder forpliktelser ved oppdragsbekreftelser, så må vi i LMH oppfordre medlemmene til å mest mulig forholde seg til det bestilte oppdraget.
I forbindelse med nye forskrifter i Arbeidmiljøloven hva gjelder arbeidskontrakter med oss som bemanningsbyrå, så forplikter vi å ha forutsigbarhet for den ansatte. Det skal være forutsigbart for arbeidstakeren slik at han kan føle sikkerhet, og da må en ha dette i bakhodet som bestiller av oppdrag og ikke avbestille oppdraget bare noen dager før. Det bør være forutsigbart i minimum 14 dager forut for oppdrag.
Vi skjønner jo at det kan skje uforutsette hendelser, men vi må ha dette som rettesnor i fremtiden. Dette vil selvsagt gjelde også oss som bemanningsbyrå, der vi kan komme i en klemme der det plutselig blir flere sykdomsavløsninger enn planlagt.

WebTemp – kundeportal

Hva finner du i kundeportal til Webtemp?

Hos LMH har alle kunder fått sin påloggingsinfo til WebTemp der du som kunde kan godkjenne timelister og se dine fakturaer for å nevne noe.

Klikker du på linken under ser du et bilde som viser kort hva du finner i kundeportalen

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Landbruksdirektoratet har nå lagt ut ny versjon av rundskriv for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og ny versjon av brukerveiledning for sykdomsavløsning i AGROS.

De viktigste endringene i disse dokumentene kommer som følge av at kravet til næringsinntekt for innehavere av enkeltpersonforetak er endret fra 1. januar 2019. Se innledningen og punkt 1.3.2 i rundskrivet og punkt 3.2.3 i brukerveildeningen.

For øvrig er tabeller og eksempler oppdatert med gjeldende satser for maksimalt tilskudd.

Husrom

Vi har stadig behov for husrom til våre avløsere. Og for å utvide mulighetene så ber vi om at de som har mulighet til å leie ut husrom kontakter oss, slik at vi bygger opp vår database for husrom.
Vi hører fra deg

Ledig avløser i Tromsø

Vi har ledig kapasitet på vår landbruksvikar i Tromsø.
Så om du har behov for avløsning så er det bare å ta kontakt med oss i LMH

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Her er kontaktpunkter ved nye oppdrag og endring av oppdrag og andre ting dere ønsker å diskutere med oss.

Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323