Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 24

Ja kalenderen sier juni nå – og jammen kom sommeren 🙂

Og for de som har glemt det …..
Husk medlemsmøter 14 og 15.juni.

JUNI
14

Medlemsmøte Harstad og Håkvik 

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp følgende medlemsmøter 14.juni
Møte Harstad: 14.juni kl 12.00 på Rå i Kvæfjord
Møte Ofoten: 14.juni kl 20.00 på Håkvik

JUNI
15

Medlemsmøte i Vesterålen

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp medlemsmøte i Vesterålen 15.juni
Møte Vesterålen: 15.Juni kl 13 på Kleiva

Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer kan møte på møtene. Agenda vil være LMH i dag og fremover, lærlinge-ordningen, Dersom noen medlemmer ønsker å melde inn saker, send en epost til lmh@n-lt.no

Snekkerkyndige til leie

Nå er tiden inne for de som trenger snekkerkyndige til å ta kontakt. Landbrukstjenesten tilbyr solide og erfarne snekkerkyndige til oppdrag hovedsakelig i Vesterålen og omegn

Lærlingeordningen i Nordland

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har inngått samarbeid med Opplæringskontoret Nordre Nordland.
Utgangspunktet og det viktige i dette samarbeidet er å utdanne agronomer i Nordland.

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved