Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 37

Nyhetsbrev uke 37.
Her kommer et nytt nyhetsbrev fra Landbrukstjenesten
Her er en del godt stoff som er verdt å ta med seg nå som høsten nærmer seg
—-
Så det er bare å sette seg i godstolen og finne det du er ute etter

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober.

Har du behov for fri utover høst/vinter?

Har du søkt og fått avløsertilskudd for i år, men ikke brukt det fullt ut, bør du utnytte muligheten utover høsten og ta deg litt fri, og la oss gjøre jobben med lønnsutbetaling  og rekruttering hvis det er behov for det.

Ny Landbruksvikar i Tromsø kommune

I disse dager, så har vi ansatt ny Landbruksvikar i Tromsø – Peter Andreas Punsvik
Her ser vi han til venstre i bildet bli godt mottatt av Helga Nordgård og Micke

Peter Andreas er utdannet Agronom og har allerede god erfaring fra mange forskjellige fjøs. Han kommer fra Ballangen og er 22 år gammel.

Vi ønsker han velkommen og håper han blir godt mottat og benyttet av bøndene i kommunen

Husk å melde inn ansatte

Vi minner om viktigheten av at alle som skal lønnes ut gjennom oss må registreres hos oss før de starter i arbeid, slik at det kan skrives kontrakt m.m

Sikker kjøring med traktor

Mobilbruk
Bare en av tre bønder har utstyr for håndfri mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøkelse. Mange droppar også å kople til funksjonen, selv om den er tilgjengeleg.

Beltebruk
Når det gjelder bruk av belter, så er det svært mange bønder som dropper setebeltet når de kjører traktor på vei, viser ny undersøkelse. Tenk sikkerhet og bruk setebeltet oftere, råder landbrukseksperter.

Smittevern – Smittesikker

Vi ber alle om fortsatt ha et ekstra fokus på renhold og hygiene

Godt smittevern er ikke vanskelig. Men for at det skal være effektivt, må man vite hvordan man bryter smitteveier
Gode rutiner på renhold og hygiene er svært viktig i alt husdyrhod og derfor også for alle som arbeider med dyr. Både av hensyn til dyrevelferd, arbeidsmiljø, og for omdømmet til Norsk mat.
Renhold og hygiene er svært viktig for: Dyrevelferd, arbeidsmiljø, og for omdømmet til norsk mat.

Forpliktelser ved oppdrag

Når det gjelder forpliktelser ved oppdragsbekreftelser, så må vi i LMH oppfordre medlemmene til å mest mulig forholde seg til det bestilte oppdraget.
I forbindelse med nye forskrifter i Arbeidmiljøloven hva gjelder arbeidskontrakter med oss som bemanningsbyrå, så forplikter vi å ha forutsigbarhet for den ansatte. Det skal være forutsigbart for arbeidstakeren slik at han kan føle sikkerhet, og da må en ha dette i bakhodet som bestiller av oppdrag og ikke avbestille oppdraget bare noen dager før. Det bør være forutsigbart i minimum 14 dager forut for oppdrag.
Vi skjønner jo at det kan skje uforutsette hendelser, men vi må ha dette som rettesnor i fremtiden. Dette vil selvsagt gjelde også oss som bemanningsbyrå, der vi kan komme i en klemme der det plutselig blir flere sykdomsavløsninger enn planlagt.

WebTemp – kundeportal

Hva finner du i kundeportal til Webtemp?

Hos LMH har alle kunder fått sin påloggingsinfo til WebTemp der du som kunde kan godkjenne timelister og se dine fakturaer for å nevne noe.

Klikker du på linken under ser du et bilde som viser kort hva du finner i kundeportalen

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Landbruksdirektoratet har nå lagt ut ny versjon av rundskriv for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og ny versjon av brukerveiledning for sykdomsavløsning i AGROS.

De viktigste endringene i disse dokumentene kommer som følge av at kravet til næringsinntekt for innehavere av enkeltpersonforetak er endret fra 1. januar 2019. Se innledningen og punkt 1.3.2 i rundskrivet og punkt 3.2.3 i brukerveildeningen.

For øvrig er tabeller og eksempler oppdatert med gjeldende satser for maksimalt tilskudd.

Husrom

Vi har stadig behov for husrom til våre avløsere. Og for å utvide mulighetene så ber vi om at de som har mulighet til å leie ut husrom kontakter oss, slik at vi bygger opp vår database for husrom.
Vi hører fra deg

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.