Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 38

Ja da var høsten her igjen der sommeren svinner hen og vi skimter vinteren der fremme.
Vi vil til å begynne med ønske velkommen våre nye medlemmer i Kåfjord og Tromsø

Medlemsmøter
På agenda fremover for Landbrukstjenesten så skal vi gjennomføre medlemsmøter i de nye kommunene vi har beredskap i, Kåfjord og Tromsø.

Stor etterspørsel
Vi opplever meget stor etterspørsel, så vi har som prioritet å anskaffe flere avløsere, og i tidsrom er det vanskelig å skaffe nok folk f.eks til Agroteknikk-helga

Videre så jobber vi aktivt med HMS i LMH. I vår gjennomførte vi noen vernerunder på gårdene der vi har avløsere. Vi kommer i nær fremtid til å ta noen flere vernerunder.

Timelister
Når det gjelder timelister, så er det viktig at alle oppdrag blir innrapportert slik at avløser kan føre sine timelister fortløpende.
Dette gjelder særlig for våre nye medlemmer i Kåfjord og Tromsø

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

Elektronisk søknads og saksbehandlingssystem ved sykdomsavløysing

Delegere roller og rettigheter i Altinn

Det er flere som er usikker på hvilke roller eller rettigheter man må få delegert fra medlemmene for å kunne sende inn søknad om tilskudd ved avløsning ved sykdom.
Dette gjelder når de vil at LMH skal utføre denne tjenesten for dem.
MEN er dere usikre, ta kontakt med oss

Medlemsmøter

Medlemsmøter i Kåfjord og Tromsø

LMH skal ha medlemsmøter i Nord-Troms

Torsdag 18.okt – Kåfjord kl 14.00
Sted : Manndalen sjøbuer, Manndalen

Fredag 19.okt – Tromsø kl 11.00
Sted : Tromsø ASVO, Killengreens gate 7-11

Vi ser helst at de som skal på medlemsmøtet gir oss beskjed om dette i forkant med hensyn på servering på møtet. Send mail/sms
Vi ønsker alle hjertelig velkommen på møtene

Ny avløser

Peter Andreas Punsvik

Han er fra Ballangen og er landbruksutdannet. Han kommer til å arbeide i hele vårt område.
Vi ønsker han velkommen og håper han blir tatt godt i mot.

Trenger du avløser?

Trenger du eller noen du kjenner avløser?
Har du ikke noen til å overta driften etter deg eller kjenner noen som ikke har det?
Se vedlagt invitasjon til arrangement på naturbruksskolen!

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323