Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev oktober

Årsrapport inneværende år

Årsrapport inneværende år
Trenger du informasjon om hvor mye du har brukt til ferie og fritidsavløsing i år? Logg deg inn i kundeportalen din i Webtemp

Når du har logga inn i kundeportalen finner du menyen på venstre side. Årsrapport er lagt inn under Dokumenter.

Du skal velge «Årsrapport frå NLT inneværende år».

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober.

Har du behov for fri utover høst/vinter?

Har du søkt og fått avløsertilskudd for i år, men ikke brukt det fullt ut, bør du utnytte muligheten utover høsten og ta deg litt fri, og la oss gjøre jobben med lønnsutbetaling  og rekruttering hvis det er behov for det.

Ny Landbruksvikar i Tromsø kommune

I disse dager, så har vi ansatt ny Landbruksvikar i Tromsø – Peter Andreas Punsvik
Her ser vi han til venstre i bildet bli godt mottatt av Helga Nordgård og Micke

Peter Andreas er utdannet Agronom og har allerede god erfaring fra mange forskjellige fjøs. Han kommer fra Ballangen og er 22 år gammel.

Vi ønsker han velkommen og håper han blir godt mottat og benyttet av bøndene i kommunen

Husk å melde inn ansatte

Vi minner om viktigheten av at alle som skal lønnes ut gjennom oss må registreres hos oss før de starter i arbeid, slik at det kan skrives kontrakt m.m

WebTemp – kundeportal

Hva finner du i kundeportal til Webtemp?

Hos LMH har alle kunder fått sin påloggingsinfo til WebTemp der du som kunde kan godkjenne timelister og se dine fakturaer for å nevne noe.

Klikker du på linken under ser du et bilde som viser kort hva du finner i kundeportalen

Husrom

Vi har stadig behov for husrom til våre avløsere. Og for å utvide mulighetene så ber vi om at de som har mulighet til å leie ut husrom kontakter oss, slik at vi bygger opp vår database for husrom.
Vi hører fra deg

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Her er kontaktpunkter ved nye oppdrag og endring av oppdrag og andre ting dere ønsker å diskutere med oss.

Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323