Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 42

Husk medlemsmøter
Torsdag 18.okt – Kåfjord kl 14.30 : Manndalen sjøbuer, Manndalen
Fredag 19.okt – Tromsø kl 11.00 :  Tromsø ASVO, Killengreens gate 7-11

Timelister
Husk å melde inn oppdrag
Når det gjelder timelister, så er det viktig at alle oppdrag blir innrapportert slik at avløser kan føre sine timelister fortløpende.
Så registrere oppdrag først – så kan man registrere timer elektronisk

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

Ledig avløser i Tromsø

Landbruksvikar Jim Slåtnes

Vi har ledig kapasitet på vår landbruksvikar i Tromsø Jim Slåtnes.
Så om du har behov for avløsning så er det bare å ta kontakt med oss i LMH

Medlemsmøter

Medlemsmøter i Kåfjord og Tromsø

LMH skal ha medlemsmøter i Nord-Troms

Torsdag 18.okt – Kåfjord kl 14.30
Sted : Manndalen sjøbuer, Manndalen

Fredag 19.okt – Tromsø kl 11.00
Sted : Tromsø ASVO, Killengreens gate 7-11

Vi ser helst at de som skal på medlemsmøtet gir oss beskjed om dette i forkant med hensyn på servering på møtet. Send mail/sms
Vi ønsker alle hjertelig velkommen på møtene

Ny oppdatert KSL-standard

Oppdaterte krav og regler fra varemottakerne og myndighetene er nå oppdatert i KSL-standarden. Fra 8. oktober vil alle brukere finne den oppdaterte standarden inne på «Din side» i KSL.

Trenger du avløser?

Trenger du eller noen du kjenner avløser?
Har du ikke noen til å overta driften etter deg eller kjenner noen som ikke har det?
Se vedlagt invitasjon til arrangement på naturbruksskolen!

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved