Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 49

2018 blir snart 2019

Og så er jo jula like om hjørnet, og med kortere dager og mindre utearbeid er det tid både for å oppsummere og å se fremover.
Vi ser snart slutten av enda et år og ser frem til et nytt med nye muligheter. Høsten har vært en høst med stor aktivitet, der LMH har måttet jobbe godt for å imøtegå bondens etterspørsel etter avløsning
De fleste av oss har landet på føttene i år også, noen ved hjelp av LMH og våre dyktige ansatte, andre med hjelp av familie og venner, og andre igjen helt ved egen hjelp. LMH er et samarbeidsprosjekt og et samvirkeforetak, det forplikter LMH og hver enkelt av oss som er medlem. Vi må alle hjelpe til både med opplæring, sysselsetting og godt arbeidsmiljø for LMH sine ansatte

Timelister/Avlønning i desember
For det første er det viktig å melde inn oppdrag
Når det gjelder timelister, så er det viktig at alle oppdrag blir innrapportert slik at avløser kan føre sine timelister fortløpende.
Så registrere oppdrag først – så kan man registrere timer elektronisk
Og når det gjelder avlønning i desember,
så MÅ timelister være registrert SENEST 6.des for timelister som gjelder november
Vi kommer også til å ha en ekstra lønnskjøring/registrering av timelister, for de som ønsker å få det meste inn på 2018, og til denne MÅ vi har timelister inn senest 18.des. Alt som ikke blir tatt med på denne kjøring, blir da først med på 2019

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

Avløseren

Avløsere i Nord-Norge – film om avløseren og hva det innebærer

Ledig avløser i Tromsø

Landbruksvikar Jim Slåtnes

Vi har ledig kapasitet på vår landbruksvikar i Tromsø Jim Slåtnes.
Så om du har behov for avløsning så er det bare å ta kontakt med oss i LMH

Desember er tid for budsjett

Nå behandles kommunebudsjettene for 2019 i kommunestyrene. Dette er en viktig tid for både for Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, og Norsk Landbruksrådgivning Nordland.

Landbrukstjenesten søker hvert år kommunene om tilskudd, og for de fleste kommunene går dette greit, men hvert år er det problemer i noen kommuner. Det er derfor svært viktig at du som er medlem hos oss tar en prat med en kommunestyrepolitiker du kjenner, og forsikrer deg om at kommunen har satt av midler til Landbrukstjenesten.

Ny oppdatert KSL-standard

Oppdaterte krav og regler fra varemottakerne og myndighetene er nå oppdatert i KSL-standarden. Fra 8. oktober vil alle brukere finne den oppdaterte standarden inne på «Din side» i KSL.

Lik oss på Facebook

Vi har fått opp en flott side på Facebook og anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Her er kontaktpunkter ved nye oppdrag og endring av oppdrag og andre ting dere ønsker å diskutere med oss.

Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved