Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 49

Noen tanker i førjulstida fra styrelederen

2017 blir snart 2018, og med kortere dager og mindre utearbeid er det tid både for å oppsummere og å se fremover. 
De fleste av oss har landet på føttene i år også, noen ved hjelp av LMH og våre dyktige ansatte, andre med hjelp av familie og venner, og andre igjen helt ved egen hjelp. LMH er et samarbeidsprosjekt og et samvirkeforetak, det forplikter LMH og hver enkelt av oss som er medlem. Vi må alle hjelpe til både med opplæring, sysselsetting og godt arbeidsmiljø for LMH sine ansatte.

Jeg har i det siste fått to konkrete henvendelser fra medlemmer som vil ha ”de beste avløserne som kan skaffes”, og som mener at kunnskap og kompetanse er mye viktigere en pris. Dette vil LMH gjerne hjelpe til med.
Det jeg har sett hver høst på samlingen til Norske Lanbrukstenester (NLT), hvor LMH er medlem, er at disse avløserne finnes rundt omkring i Norge, og de har ofte vært avløsere i mer enn 20 år sammenhengende. For de bøndene som har dem i arbeid er de den viktigste resursen på gården, i tillegg til bonden og familien.
Jeg vil gjerne at vi skal få mange slike hos LMH, men da må dere som er medlemmer gå sammen og danne en ring.
For ”de beste avløserne som kan skaffes” har en del ting til felles:
– Faste bønder de arbeider hos.
– Fast turnus når det gjelder arbeid og fritid.
– Fast bolig.
– Betaling langt over tariff. Maks lønn etter tariff (Agronomutdannet og minst 8 års praksis) er kr. 171,- pr.time + kr.3,30 for delt dag + 25% for helgearbeid. Dette gjør at vi mister de beste til andre næringer med bedre lønns og arbeidsvilkår.
Det er også viktig å holde avløseren med arbeid og inntekt hele året. Vi ser at de beste ikke går ledig mange dager, før de finner seg annet arbeid og ofte forsvinner fra avløseryrket for godt.

Vil du ha ”den beste avløserne som kan skaffes”?
Ta en prat med Even eller Hilde, sånn at vi vet om deg, hvor stor stillingsprosent du ønsker, og hvilke krav du stiller til avløseren, så skal vi gjøre det vi kan, for å organisere en ring og rekruttere rett avløser. Vi klarer ikke å løse dette over natta, og kanskje må du rekruttere avløseren selv, men samarbeider vi om dette, er sjansen stor for at vi før eller siden lykkes.

Med ønske om en
god jul
og et godt nytt år.

mvh.
Einar Åbergsjord

Timelister 2017

Timelister for desember 2017
For de som ikke har brukt opp avløser tilskuddet for 2017 eller som har timer i desember som de vil ha med på 2017, så må vi i LMH ha dette registrert og godkjent innen 20.des 2017.

Smittevern – Smittesikker

Animalia har produsert en aktuell brosjyre på flere språk om smittevern. Brosjyren heter «Smittesikker» og er opplæringsmateriell i smittevern for norske og utenlandske tilsatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet består av hefter med tekst og bilder i tillegg til plastoppslag som viser prinsippene for en god smittesluse og korrekt handvask. Plastoppslagene er for å henge i fjøsgangen, på toalett eller ved inngangen til dyreromma.

Webtemp Appen

Websystemer AS har nå lansert den nye appen for Webtemp.
Den er nå tilgjengelig på Google Play Store, og Apple sin App store.
Søk etter «Webtemp»
Om du klikker på denne linken nedenfor, så får du en installsjonsveiledning

Foreløpig er denne kun for de ansatte, men den vil snart også komme for våre kunder

Skoleelever

I området Kleiva og omegn er der nå skoleelever som kan ha oppdrag på kveldstid og i helgene. Dette er elever som gjerne vil ha litt praksis og som vil være en kjærkommen hjelp for de som trenger det.

Ta kontakt med Hilde om dette er av interesse

Lik oss på Facebook

Gjerne besøk oss på vår flotte Facebook-side. der vi anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så er Hilde være den som leder avløserne våre og er den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323