Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nyhetsbrev uke 5

ÅRSMØTE 2018 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland innkaller til Årsmøte.

Vi legger årets Årsmøte i LMH til
Kleiva vgs den 22.mars kl 11.30-14.00

Da dette legges til lunsj-tid. så vil det bli servert lett lunsj og kaffe

Vinteren er godt over oss og våre dyktige avløsere er i oppdrag over det ganske land. Vi har relativ god bemanning, der de fleste av våre dyktige avløsere/ arbeidere er i jobb, men vi har noen ledige. Det må derfor påpekes viktigheten av at vi holder våre avløsere i kontinuerlig aktivitet. Det er også viktig å holde avløseren med arbeid og inntekt hele året, ellers så kan vi riskikere å miste våre beste.

Som dere ser av tidligere nyhetsbrev og årets, så skal vi ha Medlemsmøter og Årsmøter i februar og mars.
Vi håper at de fleste tar seg tid til å møte opp på disse møtene som er flotte arenaer til å treffe administrasjonen og de øvrige medlemmene

Utvikling og utvidelse av av våre tjenester og produkter er noe vi har satt i fokus. Vi jobber videre med å utvikle og oss og derav utvide vårt produktspekter utover det kun å være et rent avløserlag for landbruket. I tillegg til våre primærtjenester, kan vi tilby ulike former for vedlikeholdsarbeid som snekring, gjerding, vasking etc. Ta kontakt for å se om vi kan dekke deres behov.

Ønsker dere avløsere, så er det bare å kontakte oss på mail eller telefon som står lenger ned i mail

Februar

13

Medlemsmøte LMH – Kleiva

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp følgende medlemsmøte

Møte Kleiva: 13.februar kl 12.00 på Kleiva VGS

Februar

14

Medlemsmøte LMH – Borkenes

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har satt opp følgende medlemsmøte

Møte Borkenes: 14.februar kl 12.00 på Rå VGS

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess flere avløsere som arbeider gjennom LMH, desto bedre står vi rustet for å hjelpe i en krisesituasjon.
Vi har billig medlemskap, der du som medlem kun betaler kr 500 i året.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Det betyr at alle medlemmer betaler samme pris for avløsere og annen arbeidskraft du kjøper gjennom LMH. Så lenge du kan bruke den nærmeste tilgjengelige avløseren, betaler du det samme for kjøring og husleie for avløseren. Uansett hvor din gård ligger. Kostnaden fordeles likt på alle kunder gjennom påslaget.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Å være mange sammen lønner seg. Din kostnad for LMH sin administrasjon er bare 4% av lønna til avløseren.
Leier du avløser for kr. 100 000,- i året betaler du kr. 4000,- for administrasjon.
Med på kjøpet får du: LMH sin unike ansvarsforsikring, og at LMH tar seg av A-ordning, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og all risiko knyttet til sykdom og sykepenger til avløseren. Vi er også gode på en plan B, hvis noe uforutsett skulle oppstå.

Lik oss på Facebook

Gjerne besøk oss på vår flotte Facebook-side. der vi anbefaler alle til å like denne siden og følge oss der.

Kontaktinformasjon LMH