Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nytt fra NLT sentralt

I NLT, som for tiden praktiserer hjemmekontor, som for øvrig det praktiseres på de fleste andre Avløser-kontor rundt om i landet, så kom det ut et nyhetsbrev nå i begynnelsen av april

Her er utdrag fra det som det jobbes med sentralt

Midler kurs landbruksvikar/avløsere
Ny forskrifte for nasjonale tilretteleggingsmidler som gjelder midler til kurs for landbruksvikar og avløsere. Ordninga med støtte til avløserkurs er dermed avslutta og det ble isteden oppfordret til at næringa selv setter av midler gjennom jordbruksforhandlingene for å dekke denne opplæringa. NLT har sendt inn innspill til avtalepartene om dette.


Årsmøtet i NLT
Årsmøtet i NLT sentralt, blir også i år digitalt den 13. april 2021, og du finner årsmøtepapirene på deres hjemmeside.


Innreiserestriksjoner
NLT sentralt har også egen side med oppdatert informasjon om innreiserestriksjonene, som du finner her.


Jordbruksforhandlinger
I forbindelse med kommende jordbruksforhandlinger, har NLT hatt møte med både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag for å fremme NLTs innspll. De kan du lese her.


Vårsamlinga blir digital
Slik situasjonen er per i dag kan det se ut til at også vårsamlinga blir digital. Vi arbeider med ulike kurs og vil gjøredet vi kan for å få til ei god digital samling, skriver NLT. Hvis  du har tips eller ønsker til tema sender du det i e-post til tor@n-lt.no