Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Obligatorisk kurs for alle som jobber med gris

I forbindelse med dyrevelferdsprogrammet for svin er det er krav om at alle som jobber med gris skal ha grunnleggende kunnskap om dyrevelferd. Animalia har i forbindelse med dette utarbeidet et obligatorisk e-læringskurs.

Kurset må gjennomføres innen 1. januar 2020. Dyreeier har ansvar for å sikre at alle som steller gris fjøset sitt har tatt kurset.

NLT sentralt har forhandlet frem en rabattavtale for alle ansatte hos oss, og alle som skal ha kurs må bestille dette gjennom oss ved å sende oss en mail her.
Kurset finnes både på norsk og engelsk.

Lavere pris før nyttår

E-læringskurset krever tilgang til en pc, nettbrett eller smarttelefon, og det kan gjennomføres når og hvor det passer den enkelte.

NB! Dette er en pris som er forhandlet frem for ansatte i NLTs medlemslag og skal ikke benyttes av andre.

– Kurset er en del av de totale opplærings- og veiledningsaktivitetene i dyrevelferdsprogrammet. Det gir en grunnleggende innføring i observasjon av dyra og grisens normale atferd, hvordan du følger opp sjuke og skadde dyr, og viser eksempler på tiltak for å sikre god dyrevelferd i egen besetning, sier Sondre Stokke Naadland, spesialveterinær i Helsetjenesten for svin i Animalia.

Kurset finnes på norsk og engelsk. Fremstillingen av læringsinnholdet med tegninger og animasjoner skal være enkelt å forstå også for røktere som verken er norsk- eller engelsktalende.

Gjennomføringen av kurset og test tar én til to timer.

Ved å kreve gjennomføring av e-læringskurset i dyrevelferdsprogrammet, legges det opp til at kursdeltakerne skal kunne omsette denne basiskunnskapen til god praksis i fjøset.

Fra 1/1-2020 økes prisen, så det lønner seg å ta kurset før nyttår.