Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Landbrukstjenesten (LMH)

LMH er et samvirkeforetak som har som hovedmål å skaffe arbeidskraft til landbruket. Vi tilbyr faglært og ufaglært arbeidskraft i 14 kommuner i Nordland og Troms. Vi har til enhver tid ca 50 avløsere til rådighet for våre medlemmer for sykdom og ferieavløsning.
Vi er hele tiden i utvikling og vil også kunne tilby tjenester som vedlikehold, gjerding, renhold etc

Bruk LMH når du søker etter arbeidshjelp, og når du skal lønne dine ansatte! Da kan du være trygg på at alle formalitetene rundt ansettelsesforholdet er i orden! Dette gjelder forsikringer, arbeidsgiveransvar, sykelønn mv.
På denne siden finner du informasjon om rekruttering av norsk og utenlandsk arbeidskraft og praktikantordninger. For prising av tjenester se på siden «tjenester» i hovedmenyen. Her vil du finne en oppdatert prisliste for alle tjenester som LMH tilbyr. For bedrifter som vil bruke oss enten til rekruttering eller vikarleie, kan vi komme med skriftlig tilbud. Ta kontakt.

LMH dekker kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes, Lødingen i Vesterålen, Evenes, Narvik i Nordland.
I Troms er det kommunene Tjeldsund, Harstad, Kvæfjord, Gratangen, Tromsø og Kåfjord.

  • Våre fagområder og tilbud :
  • utleie og testing av utstyr
  • avløser- og vikartjenester
  • prosjektleder og deltaker i flere prosjekter innen landbruk, næringsutvikling
  • prosessledelse og ledelse av diskusjonsgrupper m.m
  • kurs- og fagmøter, informasjonsskriv, fagmøter og individuell veiledning

Lokal forankring med landsdekkende kontaktnett

Vår styrke er god kunnskap om lokale forhold og utfordringer, kombinert med et nasjonalt kontaktnett som spenner over alle relevante fagfelt. Lokal styring og god kontakt med næringa gjør at vi raskt tar aktuelle utfordringer.