Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Her ser du oversikt over oppdrag utført av LMH første 8 måneder 2019

og fordeling av disse fordelt på sykdom og ferie fritid i perioden jan-aug 2019 sett opp mot 2018/2017