Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Kontortid: 08.00 – 15.30
Vakttelefon: 90 78 85 31 (NB! Kun i nødstilfeller etter 15.30 og helg)
Firma e-post lmh@n-lt.no
Org.nr.   970921621 MVA
Kontonr.   4570 11 78290
Hovedkontor – Kleiva
Postadresse: Kleiva, 8404 Sortland
Besøksadresse: Vi har kontor i 1. etg. på nyinternatet på Sortland vgs. – Kleiva, tidligere Kleiva landbruksskole. Skolen ligger i Sortland kommune, 8 km sør for Sortland sentrum.


even_hansen Even Magnar Hanssen
Daglig lederTlf: 96239323
E-post: even.hanssen@n-lt.no
Kleiva, 8404 Sortland
Daglig leder

 hilde_dahl Hilde Dahl
Avdelingsleder
AvløseradministrasjonTlf: 90788531
E-post: hilde.dahl@n-lt.no
Kleiva, 8404 Sortland
Avløseradministrasjon