Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Tilskudd til sykdomsavløsning og Koronaviruset

I disse tider er tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. og tilskudd til landbruksvikarvirksomhet dessverre svært aktuelle tilskuddsordninger. Det er viktig å ha en velfungerende landbruksvikarordning lokalt. Fylkesmannen har fått...

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå...

Hindre spredning av afrikansk svinepest i Norge

Viktig informasjon for utenlandsk arbeidskraft for å hindre spredning av afrikansk svinepest i Norge. Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene...