Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Årets Avløysar 2021

Dei tre kandidaten med flest stemmer når denne kampanjen er avslutta er med i finalen i Årets Avløysar 2021. Alle tre vert invitert til NLT si Haustsamling 27.-28. oktober 2021, der vinnaren vert presentert...

Kurs i Varmearbeider

Vi holder sertifiseringskurs i varmearbeider på Dverberg 2.juni v/Instruktør Jan Brønlund for avløsere og medlemmer.