Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Info fra nyhetsbrev uke 43

Info fra avløserlaget Når vi er godt i gang med høsten, så er vi pr dags dato godt bemannet, og våre dyktige avløsere/ arbeidere er alle i jobb.  Og vi ser at oppdragene er...

Info fra nyhetsbrevet

Info fra avløserlaget Vi er pr dags dato godt bemannet, og våre dyktige avløsere/ arbeidere er alle i jobb. Dette kan imidlertid skape litt bry når vi får korttidsoppdrag, men vi klarer som oftes...