Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Landbruksmeldinga om jordbrukspolitikk

Regjeringa har lagt frem fram Stortingsmelding 11 – Landbruksmeldinga. Her finner du et utdrag av NLT sin reaksjon på denne meldingen hva gjelder avløsertilskudd, og hva NLT ser som problem og utfordringer ved å...

Info fra nyhetsbrev uke 48

Visste du at Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess...