Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Innstilling fra valgkomiteen i LMH

Valgkomiteen i LMH har bestått av: Arne Lund – Leder, May Anita Østingsen, Karl Robert Hauge.
Da noen av de sittende styremedlemmene har valgt å ikke ta gjenvalg, så inneholder innstillingen  nye navn til styret i LMH.

Krav om sikkerhetsopplæring

Vi sender ut i disse dager informasjon som en påminnelse til alle våre kunder og ansatte som handler om lovpålagt sikkerhetsopplæring i bruk av maskiner og utstyr.