Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Info fra nyhetsbrevet

Info fra avløserlaget Vi er pr dags dato godt bemannet, og våre dyktige avløsere/ arbeidere er alle i jobb. Dette kan imidlertid skape litt bry når vi får korttidsoppdrag, men vi klarer som oftes...

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn...