Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Nye innreiserestriksjoner

Etter diverse avklaringer er dette den informasjonen vi har mottatt til nå; Oppdatert oversikt over samfunnskritiske funksjoner inneholder nå spesifikt husdyr og grønt. Oppdatert oversikt ligger her (per 3. februar 2021) Det er arbeidsgiver...

Avtale om smittevern

LMH er pliktig til å inngå avtale om smittevern med alle våre oppdragsgivere. Vi har sendt ut e-post med en slik avtale til alle våre kunder/medlemmer

HMS i landbruket

UiT Norges arktiske universitet starter opp et desentralisert studie i HMS landbruk med søknadsfrist 9. desember 2020. Universitetet i Tromsø er i ferd med å utvikle kurs og styringssystemer for HMS og sikkerhet i...

Inn på tunet-løft

Landbruksdirektoratet har tildelt nær 10 mill. kroner til fire utvalgte pilotprosjekter i Inn på tunet-løftet 2. Inn på tunet-gårder tilbyr bruk av gårdens unike ressurser til innkjøpere av velferdstjenester i kommunen, skriver Landbruksdirektoratet på sine...