Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Krav om sikkerhetsopplæring

Vi sender ut i disse dager informasjon som en påminnelse til alle våre kunder og ansatte som handler om lovpålagt sikkerhetsopplæring i bruk av maskiner og utstyr.

Nye innreiserestriksjoner

Etter diverse avklaringer er dette den informasjonen vi har mottatt til nå; Oppdatert oversikt over samfunnskritiske funksjoner inneholder nå spesifikt husdyr og grønt. Oppdatert oversikt ligger her (per 3. februar 2021) Det er arbeidsgiver...

Avtale om smittevern

LMH er pliktig til å inngå avtale om smittevern med alle våre oppdragsgivere. Vi har sendt ut e-post med en slik avtale til alle våre kunder/medlemmer