Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Jordbruksoppgjøret 2020

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021, etter forenklede forhandlinger. Les mer om hva jordbruksoppgjøret er og hvordan det gjennomføres her. Jordbruksoppgjøret er den...