Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

HMS i landbruket

UiT Norges arktiske universitet starter opp et desentralisert studie i HMS landbruk med søknadsfrist 9. desember 2020. Universitetet i Tromsø er i ferd med å utvikle kurs og styringssystemer for HMS og sikkerhet i...

Inn på tunet-løft

Landbruksdirektoratet har tildelt nær 10 mill. kroner til fire utvalgte pilotprosjekter i Inn på tunet-løftet 2. Inn på tunet-gårder tilbyr bruk av gårdens unike ressurser til innkjøpere av velferdstjenester i kommunen, skriver Landbruksdirektoratet på sine...

Gjeldende karanteneregler for arbeidsreisende

Arbeidsreisende inn til Norge  (pr 9.november 2020) Karantene og karantenehotell Alle innreisende til Norge som ankommer fra land og områder med høy eller særlig høy smitte («røde» eller «grå» land) skal i karantene i 10...