Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Hindre spredning av afrikansk svinepest i Norge

Viktig informasjon for utenlandsk arbeidskraft for å hindre spredning av afrikansk svinepest i Norge. Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene...

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til...