Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

logo

 

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå...

Hindre spredning av afrikansk svinepest i Norge

Viktig informasjon for utenlandsk arbeidskraft for å hindre spredning av afrikansk svinepest i Norge. Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene...

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til...