Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Pensjon fra første krone

Allerede fra neste år innføres det pensjon fra første krone du tjener allerede fra du er 13 år. I dag må man tjene minst 1G (106.399 kr pr. mai 21) for å utløse pensjon på lønn, og man må ha en stillingsprosent på minimum 20%.

 

Fra og med 01.01.22 vil man  få pensjon fra 13 år og det er ingen minstekrav til stillingsprosent.

Det jobbes på sentralt hold i vår organisasjon (NLT) for å få dette på plass

 

Her kan du lese mer info om dette på regjeringen.no