Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Potensialet med avløseren

På Årsmøte i LMH,
så hadde styreleder Einar Åbergsjord et åpningsinnlegg som tok for seg
«Potensialet med avløseren»
Innlegget skapte engasjement og debatt fra årsmøtedeltakerne.

 

For de som ikke var på Årsmøtet så kan dere lese innlegget her

Potensialet med avløseren