Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Rammeavtale Esso

Det er inngått ei rammeavtale med WEX Europe Services AS (Esso) for medlemmer og tilsette i NLT sine medlemslag;

Firmakort – pumpepris

65 øre i rabatt per liter bensin
65 øre i rabatt per liter diesel

10% i rabatt på bilvask (husk stempelkort/app som gjer kvar 6. vask gratis eller ca 26% rabatt totalt.)

Firmakort – listepris

75 øre i rabatt per liter bensin
125 øre i rabatt per liter diesel

10% i rabatt på bilvask (husk stempelkort/app som gjer kvar 6. vask gratis eller ca 26% rabatt totalt.)

Dersom pumpepris er lågare enn Esso Card si listepris minus avtalt kortrabatt, vil den lågaste prisen gjelde.

Standard fakturering 2 ganger pr måned, avtalegiro med 15 dagars forfall.
Anna kan avtales.

For å få denne avtala må laget eller medlem i lag tilknytta NLT fylla ut søknadskjema du finn her, og sende det til Lill Mari Andersen eller eventuelt i posten til Lill Mari Andersen, WEX Europe Services AS , PB 163, 1251 OSLO.

Alle tilsette i NLT sine medlemslag vil kunne teikne følgjande privatavtale.

Privatkort –  pumpepris

55 øre i rabatt per liter bensin
55 øre i rabatt per liter diesel

10% i rabatt på bilvask (pluss stempelkort/app totalt 26%)

 

Alle priser og rabatter på drivstoff og bilvask er inklusive mva.

Dei tilsette er sjølv personleg ansvarlege for sitt forbruk.

Informasjon som kan sendast til dei tilsette finn du her.

Søknaden om kort for tilsette kan fyllast ut her.