Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

 

Strategisk plan 2022-2024


Nedenfor følger strategisk plan for LMH i perioden 2022-2024

Strategiplan LMH 2022-2024

 

Hovedpunkter

Hovedmål Organisasjon
LMH skal være en åpen, attraktiv og profesjonell organisasjon.
LMH skal være det naturlige valget for kundene i vårt distrikt

Hovedmål Virksomhet
LMH skal tilby et bredt og samordnet tjenestetilbud til landbruket, og påta seg oppgaver innen rekruttering av arbeidskraft. LMH skal bestrebe seg på høy kvalitet, god tilgjengelighet og kostnadseffektivitet i all sin virksomhet. 
LMH skal skaffe avløsning slik at kundene kan ta regelmessig fritid, og gi sikkerhet for sykeavløsning.

Hovedmål Personal/ansatte
LMH skal være en attraktiv arbeidsplass som sikrer de ansatte utviklingsmuligheter, trivsel og trygghet

Hovedmål Økonomi
LMH skal gjennom solid drift sikre og styrke sin økonomi, som gir handlefrihet for videreutvikling av tjenestetilbudet.

Hovedmål Kommunikasjon og omdømme
LMH skal framstå som et synlig, og profesjonelt foretak